sunnuntai 25. lokakuuta 2009

VIELÄ EHTII MUKAAN HELVARYN KILPAILUUN!

Onko lapsesi koulussa kodin ja koulun yhteistyö laadukasta?
Haluatteko kehittää yhteistyötä?


VIELÄ EHTII MUKAAN HELVARYN KILPAILUUN!

HELVARY ry. järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa".

Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010. Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

Toiset koulut ovat kertoneet joidenkin opettajien tai rehtoreiden olevan huolestuneita kilpailusta aiheutuvasta mahdollisesta lisätyöstä. Kilpailun tarkoituksena ei kuitenkaan missään tapauksessa ole lisätä opettajien työtä, vaan läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä. Yhteisen keskustelun avulla voidaan selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. Tästä syystä myös Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen eli opettajille.

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä helsinkiläistä koulua. Tuleehan teidänkin koulunne mukaan? Kilpailun on mahdollista jälki-ilmoittautua tammikuun loppuun 2010 asti.asti.anitta.aksela@edu.hel.fi

Kilpailun suojelijana toimii Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen.

Lisätietoja HELVARYn blogista www.helvary.blogspot.fi

LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2009

HELVARYN KILPAILU: ”LAADUKASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ HELSINKILÄISESSÄ KOULUSSSA”


HELVARY ry., Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys, järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa".

Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010. Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

”Kilpailun tavoitteena on avata opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteistä keskustelua rakentavassa hengessä”, kertoo HELVARYn puheenjohtaja Tuija Tikkanen. Helsinkiläisissä kouluissa on kovin erilaisia käytäntöjä siinä, miten kodin ja koulun yhteistyöhön suhtaudutaan puolin ja toisin, joten avoin keskustelu voi selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. ”Varsin monessa koulussa kodin ja koulun yhteistyö on jo uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti luonteva osa koulun arkea, mutta valitettavasti ei kaikissa. HELVARYn kilpailun tavoitteena on innostaa kaikkia kehittämään oman koulunsa toimintaa omista lähtökohdistaan”, jatkaa Tikkanen.

Kilpailun suojelijana toimii Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Hänen mukaansa lasten ja nuorten myönteisen kasvun keskeinen kulmakivi on koulun hyvä ilmapiiri. "Oppimista tukevan myönteisen ilmapiirin luomisessa kodin ja koulun välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ovat ehdottoman tärkeitä. Tämä kilpailu auttaa löytämään ja viemään eteenpäin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä", sanoo Haatainen.

Kilpailun tuloksena voi syntyä kodin ja koulun yhteistyön rakenteita, joita johtokunnat voivat arvioida ja parantaa suunnitelmallisesti. Suositeltavaa HELVARYn mielestä olisi, että asiat kirjattaisiin koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaisi koulun johtokunta ”Kuitenkin tärkeintä olisi saada koulu ja vanhemmat yhteiseen tahtotilaan yhteistyön kehittämiseksi. Kilpailuun voi osallistua, vaikka muutos olisi pienikin, kunhan suunta on selvä, kannustaa Tikkanen.

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen eli helsinkiläisille opettajille”, jatkaa Tikkanen. ”Kilpailun tarkoituksena ei suinkaan ole lisätä opettajien työtä, vaan lisätä läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä.” ”Opettajat ja vanhemmat toimivat yhteisen päämäärän – lapsen – hyväksi, mutta sitä ei arjessa aina muisteta”, pahoittelee Tikkanen, joka tuntee koulun arjen myös oman opettajantyönsä kautta. ”

Kilpailun muita yhteistyötahoja ovat Klaari eli Helsingin sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö sekä Suomen Vanhempainliitto. Kilpailuohjeet löytyvät HELVARY blogista www.helvary.blogspot.com

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä koulua.

Lisätietoja Tuija Tikkanen, puheenjohtaja, HELVARY ry. 040 7435695, tuija.tikkanen@vantaa.fi
HELVARY ry. on Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys, joka edistää vanhempainyhdistysten, opetustoimen ja Helsingin kaupungin hallinnon välistä yhteistyötä.


Kilpailun perustana olevat asiakirjat:
1. Opetusministeriön perusopetuksen uusittu laatukriteeristö, joista yhtenä kymmenestä laatukortista on kodin ja koulun yhteistyö. http://www.minedufi/OPM/Julkaisut/2009/Perusopetuksen_laatukriteerit.html
2. Opetushallituksen ja Suomen Vanhempainliiton koordinoiman yhteistyöryhmän tekemä Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -aineisto (2007). http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

HELVARY-tiedote _2009

HYVÄT VANHEMMAT , VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT JA KOULUN AIKUISET!


Tämä on HELVARYn eli Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n
HELVARY-tiedote 3/2009. Tiedote sisältää peräti yhdeksän kohtaa:

1) Kilpailun suojelijaksi Tuula Haatainen
2) Kilpailun ilmoittautumisaikaa pidennetty
3) Intoudu kilpailusta - Voittajakouluksi?
4) Opetuskonsultti Verkka HELVARYn kokouksessa
5) Tapaaminen opetuslautakunnan pj. Pia Pakarisen kanssa
6) Vanhempainliiton kysely kouluhyvinvoinnista
7) Toimintakertomukset Vanhempainliittoon
8) Yhteystietojen päivittäminen
9) Blogissa vinkkejä kilpailun aloitukseen ym.. www.helvary.blogspot.com
Liitteenä Lehdistötiedote kilpailusta

Toivomme, että välitätte tiedotetta eteenpäin koulunne vanhempainyhdistyksen jäsenille ja muille aktiivitoimijoille. Kilpailuasiasta tiedottaminen on tärkeää myös johtokunnalle, rehtorille ja opettajille. Kiitos!
---

*** 1. TUULA HAATAINEN KILPAILUN SUOJELIJAKSI
HELVARY järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa". Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010.

Kilpailun suojelijaksi on lupautunut Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Hänen mukaansa lasten ja nuorten myönteisen kasvun keskeinen kulmakivi on koulun hyvä ilmapiiri. "Oppimista tukevan myönteisen ilmapiirin luomisessa kodin ja koulun välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ovat ehdottoman tärkeitä. Tämä kilpailu auttaa löytämään ja viemään eteenpäin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä.”

**** 2. KILPAILUN ILMOITTAUTUMISAIKAA PIDENNETTY
Toiset koulut ovat kertoneet joidenkin opettajien tai rehtoreiden olevan huolestuneita kilpailusta aiheutuvasta mahdollisesta lisätyöstä. Kilpailun tarkoituksena ei kuitenkaan missään tapauksessa ole lisätä opettajien työtä, vaan läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä. Yhteisen keskustelun avulla voidaan selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. Tästä syystä myös Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen (opettajille).

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä helsinkiläistä koulua. Tuleehan teidänkin koulunne mukaan? Kilpailun on mahdollista jälki-ilmoittautua tammikuun loppuun 2010 asti.anitta.aksela@edu.hel.fi

*** 3. INTOUDU KILPAILUSTA - VOITTAJAKOULUKSI?
Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

Kilpailuun voi osallistua, vaikka ottaisi esimerkiksi vain yhden ”Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä” (ks. blogi) kohdista yhteiseen käsittelyyn, siis vain yhden mustan ympyrän . Yhteinen halu muuttaa ko. asiaa ”yhteiseksi hyväksi” riittää. Tavoitteena on siis JOKO aloittaa yhteistyön kehittäminen TAI jatkaa ja parantaa jo laadukasta yhteistyötä. Tavoite riippuu koulusta. (Vinkkejä aloitukseen on blogissa ja HELVARY-tiedotteessa 2/2009.)

*** 4. OPETUSKONSULTTI KIRSI VERKKA HELVARYN KOKOUKSESSA
Helsingin opetusviraston kodin ja koulun yhteistyöstä ja sen kehittämisestä vastaava opetuskonsultti Kirsi Verkka vieraili HELVARYn syyskuun kokouksessa. Keskustelimme kilpailusta, joka on saanut myönteisen vastaanoton myös opetusvirastossa. Lisäksi pohdimme, miten yhdessä voisimme edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Millaista esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksen tulisi olla?

Yhteistyön tuloksena HELVARYn puheenjohtaja sai kutsun päästä kouluttajaksi Helsingin opetusviraston Luokanvalvojasta luokanohjaajaksi –koulutukseen 5.11., jossa yhtenä teemana on kodin ja koulun yhteistyö ja toiminnallinen vanhempainilta (yläkoulussa).

*** 5. OPETUSLAUTAKUNNAN PJ.:N TAPAAMINEN 12.11.
Opetuslautakunnan puheenjohtaja Pia Pakarinen tulee HELVARYn kokoukseen 12.11. Kokoukset ovat aina kaikille avoimia, joten tervetuloa keskustelemaan Helsingin opetustoimen budjetista ja siitä, miten valtionosuuksien muutos tulee vaikuttamaan Helsingissä. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

***6. KYSELY ESIOPETUKSESSA, PERUSOPETUKSESSA JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA OLEVIEN LASTEN VANHEMMILLE
Suomen Vanhempainliitto ja Koulutuksen arviointineuvosto kartoittavat vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimivuudesta. Kysely on auki 5.11.2009 asti. www.suomenvanhempainliitto.fi/kysely
Käy vastaamassa kyselyyn! Välitäthän tätä viestiä eteenpäin koulusi ja asuinalueesi vanhemmille sekä muille tutuille, joilla on esikoulu-, peruskoulu-, lukio- tai ammattioppilaitosikäisiä lapsia.

*** 7. TOIMINTAKERTOMUKSET VANHEMPAINLIITTOON
Muistattehan lähettää yhdistyksenne toimintakertomuksen Vanhempainliittoon. Niistä löytyy muille yhdistyksille upeita toimintamalleja ja vinkkejä. Johanna.artola@suomenvanhempainliitto.fi

***8. YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Muistattehan lähettää yhdistyksen uuden puheenjohtajan nimen ja sähköpostiosoitteen sihteerille anitta.aksela@edu.hel.fi

***9. BLOGISSA VINKKEJÄ KILPAILUN ALOITUKSEEN
HELVARYn blogissa on vinkkejä kilpåailun alioitukseen, Yhteenveto Kodin ja koulun yhteistyön laatutekijöistä jne. www.helvary.blogspot.com


Syysterveisin

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri

--------
HELVARY ry. eli Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille.

keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Vinkkejä kilpailuun / lokakuu 2009

1. Käykää johtokunnassa / vanhempainyhdistyksessä /opettajankokouksessa läpi ”Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä” (löytyy blogista Kilpailu-otsikon alta). Mitkä asiat ovat meillä hyvin? Missä asiassa kannattaisi kehittyä? Mista asiasta kannattaisi aloittaa?

2. Kilpailuun voi osallistua, vaikka ottaisi vain yhden Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä kohdista yhteiseen käsittelyyn (siis yhden mustan ympyrän) . Yhteinen halu muuttaa ko. asiaa ”yhteiseksi hyväksi” riittää. Tavoitteena on siis JOKO aloittaa yhteistyön kehittäminen TAI jatkaa ja parantaa jo laadukasta yhteistyötä. Tavoite riippuu koulusta. Kannattaa aloittaa pienestä. Pääasia on että aloittaa! :)

3. Kannattaa huomata, että kilpailun tavoite ei ole lisätä opettajien työmäärää, vaan selkiyttää yhteistyön rakenteita.

4. Koulu voi yhdessä tehdä esimerkiksi pelisäännöt kodin ja koulun yhteistyölle. Pelisäännöt voivat koskea esimerkiksi seuraavia asioita:
- Mitkä ovat vanhemman mitkä opettajan roolit ja tehtävät? (Riittävän unen takaaminen lapselle on jo aika haastavaa , mutta auttaisi opettajaa aika paljon työssä, samoin kuin lasta :),
- Mikä on riittävä yhteistyön määrä opettajalle (Opettaja on ihan hyvä, vaikka ei ehdi tulla luokkatoimikunnan kokouksiin :))
– Kuinka monta vanhempainiltaa? Kuinka monta vanhempianvarttia?
- Mitä tehdä ongelmatilanteessa (Kun lapsi kertoo, että luokassa on sattunut jotain. Soitetaanko rehtorille vai selvitetäänkö opettajalta, mitä on tapahtunut?),
- Miten ja koska opettajiin saa yhteyttä, miten opettajille/vanhemmille puhutaan tai kirjoitetaan? (Näissäkin on joskus ylilyöntejä)
- Kannustaahan koulu vanhempien yhteistoimintaan (luokkatoimikunnat)?
- Pitäisikö myönteistä palautetta antaa enemmän (niin opettajille, vanhemmille, kuin lapsille)?
- Miten muistaisimme arvostaa toistemme asiantuntemusta?

5. Vanhemmille ja opettajille voi tehdä kyselyn, jossa kysytään kehittämisehdotuksia. Kyselun voi tehdä myös Laatutekijöiden pohjalta.

6. Vanhemmat ja opettajat voisivat miettiä, millainen olisi unelmakoulu.

7. Vanhempainyhdistys voi järjestää tilaisuuden pelisäännöistä.

8. Oppilaskunta mukaan miettimään sitä, mihin vanhempia tarvitaan koulussa?

Yhteenveto kodin ja koulun yhteistyön laatutekijöistä

Lähde: Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -aineisto(2007) s. 29 – 31
http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

Laatuaineistoon on koottu kodin ja koulun yhteistyön laatua kuvaavia tekijöitä. Yhteistyö on eritelty neljälle tasolle: kunnan, koulun, luokan ja oppilaan tasolle.

On tärkeää pohtia yhdessä, millaista oman koulun laadukas yhteistyö voisi olla. Näitä tekijöitä kannattaa käytä keskustelun pohjana. Kehittäminen kannattanee kuitenkin aloittaa vain jostakin yhdestä kohdasta.

”Kodin ja koulun yhteistyössä laatua on:

Koulun tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on olennainen osa koulun toimintakulttuuria
• rehtori kannustaa oppilaita, vanhempia ja koulun henkilöstöä kodin ja koulun yhteistyöhön ja tukee sen käytänteiden toteuttamista koulussa
• koulun henkilöstöllä on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet ja riittävä tuki yhteistyön toteuttamiseen
• koulun opetussuunnitelmassa ja muissa koulun asiakirjoissa on kuvattu yhteistyön käytänteiden toteutusta
• kouluun on laadittu kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma, jota täsmennetään vuosittain
• koulun toimintakulttuuri ja tilat tukevat avointa ja välitöntä vuorovaikutusta vanhempiin
• kodin ja koulun yhteistyön rakenteet ovat selkeät ja ne ovat vanhempien tiedossa
• yhteistyötä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä vanhempien kanssa
• vanhemmilla ja koulun henkilöstöllä on riittävän yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituksesta ja toimintatavoista
• kodin ja koulun yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja menetelmiltään monipuolista
• yhteistyön käytänteissä vallitsee koulun sisällä tietty laadullinen ja määrällinen yhdenmukaisuus
• yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki vastaavat toisiaan
• oppilaat ja oppilaiden ikä on huomioitu kodin ja koulun yhteistyön toimintatavoissa
• kodin kanssa tehtävä yhteistyö muodostaa jatkumon, jossa kiinnitetään
• erityistä huomiota oppilaan oppimispolun siirtymävaiheisiin
• koulu tukee vanhempien ja oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisössä yhdessä

Luokan tasolla
• koulun henkilöstön asenne kodin ja koulun yhteistyöhön on positiivinen ja voimavaralähtöinen
• vanhempien kanssa on keskusteltu kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä odotuksista ja sovittu yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä
• vanhemmat arvostavat yhteistyötä koulun kanssa
• yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja toimintatavoiltaan monipuolista
• koulun arki ja opettajan työtavat tulevat vanhemmille tutuiksi
• opettaja ja koulun henkilöstö tukee sekä vanhempien että oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• yhteistyön toteuttamisen vastuuta jaetaan opettajien ja vanhempien kesken

Oppilaan tasolla
• vuorovaikutus on lähtökohdiltaan positiivista
• vanhemmat saavat tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä
• vanhemmat tulevat kuulluiksi lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
• vanhemmat kertovat opettajalle tiedot, jotka ovat tarpeellisia lapsen opetuksen järjestämisessä
• oppilas on mukana ja hän tulee kuulluksi häneen liittyviä asioita käsiteltäessä
• oppimisen vaikeuksiin puututaan varhain ja yhteistyössä vanhempien kanssa

Kunnan tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on määritelty ja täsmennetty kunnan opetussuunnitelmassa
• kodin ja koulun yhteistyön toteuttaminen on otettu huomioon koulutoimen henkilöstön työtehtävissä ja sen toteuttamiseen on varattu riittävät voimavarat
• koulun toimintaa kehitetään yhdessä vanhempien ja oppilaiden kanssa
• kodin ja koulun yhteistyö kattaa myös oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan
• opettajien täydennyskoulutus on ajan tasalla
• kodin ja koulun yhteistyön ymmärretään ulottuvan myös koulutuspalvelujen järjestämiseen (esim. kouluverkkokysymykset), ja kunnalla on periaatepäätökset siitä, kuinka vanhempia ja oppilaita kuullaan näissä asioissa
• kunnassa on ratkaistu, kuinka vanhemmat ja oppilaat osallistuvat koulun hallintoon
• koulurakentamisessa ja oppimisympäristön suunnittelussa otetaan huomioon myös yhteistyön tarvitsemat tilat
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan"

keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Kilpailuohjeet: "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa"

HELVARY julistaa *kilpailun* helsinkiläisille kouluille 2009 - 2010

"LAADUKASTA KODIN JA KOULUN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ HELSINKILÄISESSÄ KOULUSSA"

Kilpailuun vaaditaan vain tahtoa tehdä yhteistyötä opettajakunnan, johtokunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen välillä.

KILPAILUN TAVOITTEENA
- avata oman koulun opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteinen keskustelu rakentavassa hengessä.
- luoda keskustelun tuloksena kodin ja koulun yhteistyön rakenteet, joita arvioidaan ja parannetaan suunnitelmallisesti. Suositeltavaa on, että asiat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaa koulun johtokunta.
- tehdä yhteistyön kehittämisestä jatkuva prosessi.
- selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja.

KILPAILUAIKA KOKO LUKUVUOSI
- eli elokuusta 2009 kesäkuuhun 2010: toimintasuunnitelmasta toimintakertomukseen ja loppuarviointiin.
- Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 15. lokakuuta. anitta.aksela@edu.hel.fi
- Arviointilomake palautettava viimeistään 19.6.2010.

OHJEET ALOITUKSEEN
a) Esitelkää asia opettajienkokouksessa, johtokunnassa, vanhempainyhdistyksessä ja oppilaskunnassa.
b) Tehkää periaatepäätös mukaan lähtemisestä (johtokunnan päätös?)
c) Käykää keskustelua, millaista juuri meidän koulun kodin ja koulun yhteistyön tulisi olla. Apuna voi käyttää Laatua kodin ja koulun yhteistyötä –aineiston yhteenvetoa (s. 29 - 31), joista tässä mm. esimerkkejä:
- miten koulun opetussuunnitelmassa ja muissa asiakirjoissa on kuvattu yhteistyön käytänteiden toteutusta?
-vastaavatko yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki toisiaan
- saavatko vanhemmat riittävästi tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä?
- vallitseeko yhteistyössä koulun sisällä sovittu laadullinen ja määrällinen tasalaatuisuus?
- miten tietoa välitetään?
- tietävätkö vanhemmat, mitä tehdä, jos tulee ongelmia
- tulevatko koulun arki ja opettajien työtavat vanhemmille tutuiksi
- miten vanhemmat ja opettajat kommunikoivat? Onko ylilyöntejä puolin tai toisin?
- Lisäideoita keskusteluun ja Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön aineiston yhteenveto yhteistyön laatutekijöistä tulee lähipäivinä blogiin: www.helvary.blogspot.com
d) Johtokunta kerää kehittämisehdotukset ja ideat. Koulun toimintasuunnitelmaa 2009-2010 täydennetään yhteistyön suunnitelmalla ja esimerkiksi pelisäännöillä ja sovituilla käytenteillä.
e) Ilmoittaudukaa mukaan viim. 15.10. mennessä.
f) Viestittäkää kilpailusta vanhemmille ja oppilaille

KOULUN ITSEARVIOINTI KEVÄÄLLÄ
- Toukokuussa 2010
- Tärkein kriteeri on johtokunnan, vanhempien ja opettajien yhteinen tahtotila laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön, joka näkyy suunniteltuina toimenpiteinä ja joiden toteutumista seurataan
- Toimintakertomus 2009 – 2010 toteuma arvioidaan
- Lisäksi yhteistyön suunnitelman arviointi erillisellä HELVARYn lomakkeella. Yhteistyötä arvioivat sekä vanhempainyhdistys, johtokunta että opettajat.
- Koulu palauttaa arviointilomakkeen viimeistään 19.6.2010 HELVARY:n sihteerille aanitta.aksela@edu.hel.fi. Lomake julkaistaan syksyn aikana blogissa.

VOITTAJAKOULUN KRITEERIT
- Tärkein kriteeri on johtokunnan opettajakunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen/luokkatoimikuntien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön.
- Lisäksi valmiit toimivat systeemit kehittämisehdotukset, innovatiivisuus, valmiit nmallit, joita voi siirtää muihille kouluihin vaikuttavat.

PALKINTO
- Helsinkiläinen laadukas koulu kodin ja koulun yhteistyössä palkitaan juhlallisessa julkistamistilaisuudessa.
- Palkintona on maineen ja kunnian lisäksi kunniakirja ja kiertopalkinto.
- Palkintoraadissa mm. Suomen Vanhempainliiton ja Klaarin edustajat.

YHTEISTYÖTAHOT
- Klaari, sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö
- Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua

KILPAILUN PERUSTA
- Opetusministeriön "Perusopetuksen laatukriteerit"(2009), joista yhtenä laatukriteerinä on kodin ja koulun yhteistyö.
- Laatukriteerejä on yhteensä vain 10 kpl.
- Lisätietoja opetusministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Perusopetuksen_laatukriteerit.html - Täällä laatukriteeristön esittely ja linkki laatukriteereihin.
- Lisäksi opetushallituksen ja Suomen Vanhempainliiton "Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön" -aineisto (2007), joka on kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen apuväline. Sen avulla koulut ja vanhemmat voivat arvioida lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kodin ja koulun yhteistyön keskeisten periaatteiden toteutumista omassa kouluyhteisössään. http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

HELVARY-tiedote 2_2009

HYVÄT VANHEMMAT, JOHTOKUNNAT JA VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT!

Oikein reipasta syksyn alkua 2009 kaikille!
Tämä on HELVARYn eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n HELVARY-tiedote 2/2009.

Toivon, että lähetätte tätä viestiä eteenpäin.
***

HELVARY julistaa *kilpailun* helsinkiläisille kouluille

"LAADUKASTA KODIN JA KOULUN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ
HELSINKILÄISESSÄ KOULUSSA".


Kilpailuun vaaditaan vain *tahtoa tehdä yhteistyötä* opettajakunnan, johtokunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen välillä.

KILPAILUN TAVOITTEENA
- avata oman koulun opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteinen keskustelu rakentavassa hengessä.
- luoda keskustelun tuloksena kodin ja koulun yhteistyön rakenteet, joita arvioidaan ja parannetaan suunnitelmallisesti. Suositeltavaa on, että asiat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaa koulun johtokunta.
- tehdä yhteistyön kehittämisestä jatkuva prosessi.
- selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja.

KILPAILUAIKA KOKO LUKUVUOSI
- eli elokuusta 2009 kesäkuuhun 2010: toimintasuunnitelmasta toimintakertomukseen ja loppuarviointiin.
- Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 15. lokakuuta. Anitta.aksela @edu.hel.fi
- Arviointilomake palautettava viimeistään 19.6.2010.

OHJEET ALOITUKSEEN
a) Esitelkää asia opettajienkokouksessa, johtokunnassa, vanhempainyhdistyksessä ja oppilaskunnassa.
b) Tehkää periaatepäätös mukaan lähtemisestä (johtokunnan päätös?)
c) Käykää keskustelua, millaista juuri meidän koulun kodin ja koulun yhteistyön tulisi olla. Apuna voi käyttää Laatua kodin ja koulun yhteistyötä –aineiston yhteenvetoa (s. 29 - 31), joista tässä mm. esimerkkejä:
- miten koulun opetussuunnitelmassa ja muissa asiakirjoissa on kuvattu yhteistyön käytänteiden toteutusta?
-vastaavatko yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki toisiaan
- saavatko vanhemmat riittävästi tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä?
- vallitseeko yhteistyössä koulun sisällä sovittu laadullinen ja määrällinen tasalaatuisuus?
- miten tietoa välitetään?
- tietävätkö vanhemmat, mitä tehdä, jos tulee ongelmia
- tulevatko koulun arki ja opettajien työtavat vanhemmille tutuiksi
- miten vanhemmat ja opettajat kommunikoivat? Onko ylilyöntejä puolin tai toisin?
- Lisäideoita keskusteluun ja Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön aineiston yhteenveto yhteistyön laatutekijöistä tulee lähipäivinä blogiin: www.helvary.blogspot.com
d) Johtokunta kerää kehittämisehdotukset ja ideat. Koulun toimintasuunnitelmaa 2009-2010 täydennetään yhteistyön suunnitelmalla ja esimerkiksi pelisäännöillä ja sovituilla käytenteillä.
e) Ilmoittaudukaa mukaan viim. 15.10. mennessä.
f) Viestittäkää kilpailusta vanhemmille ja oppilaille

KOULUN ITSEARVIOINTI KEVÄÄLLÄ
- Toukokuussa 2010
- Tärkein kriteeri on johtokunnan, vanhempien ja opettajien yhteinen tahtotila laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön, joka näkyy suunniteltuina toimenpiteinä ja joiden toteutumista seurataan
- Toimintakertomus 2009 – 2010 toteuma arvioidaan
- Lisäksi yhteistyön suunnitelman arviointi erillisellä HELVARYn lomakkeella. Yhteistyötä arvioivat sekä vanhempainyhdistys, johtokunta että opettajat.
- Koulu palauttaa arviointilomakkeen viimeistään 19.6.2010 HELVARY:n sihteerille aanitta.aksela@edu.hel.fi. Lomake julkaistaan syksyn aikana blogissa.

VOITTAJAKOULUN KRITEERIT
- Tärkein kriteeri on johtokunnan opettajakunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen/luokkatoimikuntien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön.
- Lisäksi valmiit toimivat systeemit kehittämisehdotukset, innovatiivisuus, valmiit nmallit, joita voi siirtää muihille kouluihin vaikuttavat.

PALKINTO
- Helsinkiläinen laadukas koulu kodin ja koulun yhteistyössä palkitaan juhlallisessa julkistamistilaisuudessa.
- Palkintona on maineen ja kunnian lisäksi kunniakirja ja kiertopalkinto.
- Palkintoraadissa mm. Suomen Vanhempainliiton ja Klaarin edustajat.

YHTEISTYÖTAHOT
- Klaari, sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö
- Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua

KILPAILUN PERUSTA
- Opetusministeriön "Perusopetuksen laatukriteerit"(2009), joista yhtenä laatukriteerinä on kodin ja koulun yhteistyö.
- Laatukriteerejä on yhteensä vain 10 kpl.
- Lisätietoja opetusministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Perusopetuksen_laatukriteerit.html - Täällä laatukriteeristön esittely ja linkki laatukriteereihin.
- Lisäksi opetushallituksen ja Suomen Vanhempainliiton "Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön" -aineisto (2007), joka on kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen apuväline. Sen avulla koulut ja vanhemmat voivat arvioida lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kodin ja koulun yhteistyön keskeisten periaatteiden toteutumista omassa kouluyhteisössään. http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/


Nyt kehitetään oman koulun kodin ja koulun yhteistyötä laadukkaammaksi!

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri

PS. HELVARYlla on blogi, jossa julkaistaan pöytäkirjat, tiedottteet jne. Käykäähän katsomassa! www.helvary.blogspot.com

--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille

tiistai 1. syyskuuta 2009

LAUSUNTO 15.6.2009

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS LAUSUNTO 15.6.2009


HELSINGIN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

HELVARY:N johtokunta pitää hyvänä, että Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa painotetaan uuden lastensuojelulain mukaisesti ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Erityisen myönteisenä pidämme maahanmuuttajaäitien ja 3.-6. -luokkalaisten väliinputoajien nostamista esiin.

Haluamme kiinnittää suunnitelmassa huomiota kuitenkin seuraaviin asioihin:

1. Suunnitelmassa ei nouse riittävästi esiin kodin ja koulun yhteistyö. Koulu on luontevin paikka havaita lasten ja nuorten varhaiset ongelmat, ja siksi ongelmien ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkein tekijä on toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö.

Kodin ja koulun yhteistyö on yksi opetusministeriön perusopetuksen laatukriteereistä (2009). Yhteistyö luo hyvinvointia monella tavalla, koska vanhemmat kuuluvat silloin osaksi koulun arkea ja ovat aktiivisia, osaavia ja tasavertaisia toimijoita koulun arjessa. Lisäksi yhteistyö luo yhteisöllisyyttä, joka tutkimusten mukaan edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä. On huomattava, että yhteistyötä ovat arviointikeskusteluiden lisäksi myös vanhempien osallisuutta ja toimijuutta korostava toiminta, kuten vanhempainyhdistykset ja luokkatoimikunnat.

a. Perusopetuksen opetussuunnitelma mukaan koulun tulee olla aloitteentekijä kodin ja koulun yhteistyössä. Nyt alueellinen tasa-arvo ei toteudu, koska yhteistyökäytännöt vaihtelevat koulusta ja koulun johdosta riippuen. Siksi mielestämme nimenomaan koulujen johtokuntien tulisi olla vastuussa oman koulunsa kodin ja koulun yhteistyöstä. Tämä tavoite puuttuu Helsingin kaupungin johtosäännöstä, jossa määritellään johtokuntien tehtävät.

Kodin ja koulun yhteistyön käytännöt, pelisäännöt ja sisältö tulisi kirjata yksityiskohtaisesti lukuvuosisuunnitelmaan sen jälkeen, kun on keskusteltu vanhempien ja opettajien kanssa. Näin yhteistyötä voidaan keväisin arvioida ja kehittää. Täten voidaan taata tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin asuinalueesta riippumatta. (prosessi- ja resurssitavoite, kohta 2.)

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät kodin ja koulun vuoropuhelu ja luonteva yhteistyö. Vanhemmilla ja opettajilla on yhteinen tavoite, lapsen ja nuoren hyvinvointi, mutta vuorovaikutuksen ongelmat johtavat usein ristiriitoihin, yhteistyön katkeamiseen ja valituksiin.

b. Luokanvalvojien ja lukioiden ryhmänohjaajien roolia havaita opetusryhmänsä oppilaan alkavat ongelmat tulisi vahvistaa. Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien jälkeen mm. Vantaalla lukion ryhmänohjaajia on alettu kouluttaa esim. ongelmien havaitsemiseen. Mielestämme Helsingin hyvinvointisuunnitelman henkilöstötavoitteessa tulisi olla mukana luokanvalvojien ja lukioiden ryhmänohjaajien täydennyskoulutus. Yläluokilla ja lukioissa vain luokanvalvojilla ja ryhmänohjaajilla on mahdollisuus havaita oppilaan mielialan muutokset, masennus, ulkonäkömuutokset (esim. laihtuminen), päihteiden käyttö tai perheongelmat.

c. Tiedottamista vanhemmille tulee lisätä. Useimmat vanhemmat eivät tiedä koulun tukipalveluja (esim. kuraattori, oppilashuoltoryhmä) tai muita mahdollisuuksia avun saamiseen ongelmatilanteissa. Helvaryn mielestä vanhemmuuden tukemista olisi antaa ohjeita ja tietoa ongelmatilanteissa toimimiseen koulun nettisivujen kautta. Muutenkaan hyvinvointisuunnitelmassa ei nouse esille vanhemmille tiedottaminen.

2. Hyvinvointisuunnitelmassa lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteet on jaettu neljään kohtaan, joista numero 2 on vanhemmuuden ja vanhempien osallisuuden vahvistuminen. Mielestämme suunnitelman johtamisessa, seurannassa ja arvioinnissa myös vanhemmuuden ja vanhemmuuden osallisuuden vahvistumista tulisi mitata. Nyt ko. kohdassa vanhempia ei mainita.

3. Hallintokuntien yhteistyötä tulisi lisätä mm. 3. - 6. -luokkalaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi, esimerkiksi nuorisotoimi iltapäivisin kouluihin.

4. On hyvä, että lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä osallisuutta kehitetään kulttuuri- ja taidetoiminnan kautta (III Tavoite, Kärkihanke 2). Kuitenkin mielestämme lasten ja nuorten omaehtoinen tekeminen, ryhmäyttämis-, draama- ja ilmaisutaitoharjoitukset edistäisivät oppilaiden itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja paremmin. Esitämme, että oppilaiden omaehtoinen tekeminen lisätään kulttuurikasvatussuunnitelmaan.

lauantai 28. helmikuuta 2009

HELVARY-tiedote 1/2009


HYVÄT VANHEMMAT JA VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT!


Oikein hyvää alkanutta vuotta 2009 kaikille!
Tämä on HELVARYn eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n HELVARY-tiedote 1/2009.

HUOM! HELVARYn vuosikokous 5.2.kello 18.00!
***

Tässä tiedotteessa on seuraavia asioita:

- HELVARYn vuosikokous 5.2. kello 18.00
- Opetusvirastotapaaminen 26.1.
- Lapsillakin oikeus työsuojeluun
- Vanhempain Sanomat ilmestynyt
- Helvarylaisia Vanhempainliittoon
- Tietoturvapäivä 10.2.

***Välitättehän tiedotetta eteenpäin yhdistyksissänne.***


1. HELVARYN VUOSIKOKOUS TO 5.2. KELLO 18.00

HELVARY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 5.2. kello 18.00 Kaisaniemen koululla, ruokalassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja hallituksen uudet jäsenet.

Tule suunnittelemaan toimintaamme ja keskustelemaan päivänpolttavista ilmiöistä. Toivomme yhdistyksiltä valtakirjaa mahdollisia äänestyksiä varten. TERVETULOA! Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista anitta.aksela@edu.hel.fi.
******

2. HELVARYN JA OPETUSVIRASTON TAPAAMINEN
HELVARYn johtokunta tapaa Helsingin opetusviraston johdon maanantaina 26.1. klo 17 - 19. Tilaisuuden aiheena on mm. johtokuntien ja vanhempainyhdistysten erilaiset roolit, johtokuntien kouluttaminen, lasten työsuojelusta ja tulevista koulujen remonteista (ks. seur. kohta).
*****

3. LAPSILLAKIN OIKEUS TYÖSUOJELUUN
Onko teidän koulunne fyysisesti turvallinen? Suomen Vanhempainliiton liittokokous otti 15.11.2008 kantaa lasten turvalliseen koulunkäyntiin:

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on huomattavia terveys- ja turvallisuuspuutteita, jotka vaarantavat niin oppilaiden kuin henkilökunnan fyysisen terveyden. Seuraukset voivat olla elinikäiset.

Suomen Vanhempainliiton liittokokous muistuttaa, että lapsilla on lakisääteinen oikeus terveeseen ja turvalliseen kasvu- ja opiskeluympäristöön. www.suomenvanhempainliitto.fi/tietoa_liitosta/kannanotot/
*****

4.VANHEMPAIN SANOMIA VOI TAAS TILATA
Vuoden ensimmäinen Vanhempien Sanomat on nyt ilmestynyt. Lehtion saapunut postitse liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Vanhempainyhdistykset voivat tilata Vanhempainliitosta lisää lehteä esimerkiksi vanhempainilloissa jaettavaksi.
***

5. HELVARYLAISIA VANHEMPAINLIITTOON 2009 - 2010
Suomen Vanhempianliiton liittokokous valitsi 15.11. 2008 helvarylaisia moneen tehtävään Vanhempainliitossa. HELVARYn sihteeri Anitta Aksela ja johtokunnan jäsen Pirkko Koski valittiin Vanhempainliiton edustajistoon ja puheenjohtaja Tuija Tikkanen kolmanneksi kaudeksi Vanhempainliiton edustajiston puheenjohtajaksi kaudeksi 2009 - 2010.
***

6. TIETOTURVAPÄIVÄÄ VIETTÄMÄÄN 10.2.!
Tietoturvapäivää vietetään 10. helmikuuta 2009. Silloin käynnistyvät taas tietoturvatalkoot, joiden tavoitteena on, että turvallinen internetin käyttö on näkyvästi esillä peruskouluissa ja että tietoturvatieto kulkee oppilaiden mukana myös koteihin.

Tietoturvakoulu-sivusto (www.tietoturvakoulu.fi)on mainio apuneuvo lapsille, vanhemmille ja opettajille. Sieltä saa tietoa esimerkiksi nettiturvallisuudesta.

Julkishallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteinen kansallinen Tietoturvapäivä järjestetään vuosittain. Päivän tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta internetin mahdollisuuksista sekä tietoturvauhista ja keinoista, joilla näiltä uhilta voidaan suojautua ja välttyä.
*****

Nähdään vuosikokouksessa!

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri

--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille

perjantai 27. helmikuuta 2009

Mikä HELVARY on?

HELVARY ry on Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys. HELVARY edistää vanhempainyhdistysten, koulujen, opetustoimen ja Helsingin kaupungin hallinnon välistä yhteistyötä.

HELVARY on aktiivinen toimija. Kuulumalla HELVARYyn vanhempainyhdistys saa parhaan kanavan tuoda äänensä kuuluviin opetustoimen ja Helsingin kaupungin hallinnon päättävissä elimissä. HELVARYn tavoitteena on olla tasa-arvoinen keskustelu- ja yhteistyökumppani Helsingin kaupungin opetus- ja kasvatustyön suunnittelussa sekä päätöksenteossa.

HELVARY on Suomen Vanhempainliiton jäsen yhdessä liki 1300 vanhempainyhdistyksen ja noin kahdenkymmenen muun alueyhdistyksen kanssa.

HELVARYn jäseneksi voivat liittyä kaikki helsinkiläiset rekisteröidyt vanhempainyhdistykset. HELVARYn toiminta on kuitenkin avointa myös rekisteröimättömille yhdistyksille. Tervetuloa mukaan!


Kysymyksiä? Ota yhteyttä: helvary@gmail.com