tiistai 8. marraskuuta 2011

KUTSU MURROSIKÄISEN VANHEMMILLE J A OPETTAJILLE

Hyvät vanhempainyhdistysaktiivit, vanhemmat ja koulun väki!


Tämä on kutsu HELVARY ry:n ja Kruttu ry:n tilaisuuteen. Välitättehän kutsua omissa kouluissanne opettajille ja vanhemmille.

TERVETULOA VANHEMMAT JA OPETTAJAT

"Murrosikäisen vanhempi: Aikuisen vastuu, eli miten auttaisin lastani":
maanantaina 21.11.2011 kello 18.00 - 19.30

Kruununhaan yläkoululla (Käyntiosoite Snellmaninkatu 18)
alustajana on kirjailija, opettaja Leena Mäkijärvi

Esityksessä mm.
- Mikä on kodin eli vanhempien vastuu, ja mikä on koulun eli opettajien vastuu.
- Nuorten mielenterveyshäiriöt ja aikuisen tuki niissä.
- Miten auttaisin lastani murrosiän haasteissa?

Ilmoittaudu kahvitarjoilun vuoksi anitta.aksela@hyl.fi (miel. viim. pe 18.11.)
*HELVARY ja KRUTTU ry*

sunnuntai 2. lokakuuta 2011

HELVARY-tiedote 4/2011

HELVARY TIEDOTTAA, syys-lokakuu 2011


HEI KAIKKI VANHEMMAT JA VANHEMPAINTOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten tiedote 4/2011. Tiedotteen välityksellä haluamme antaa teille ideoita ja intoa kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan kehittämiseen!

Tässä tiedotteessa onkin paljon asioita, osa hyvinkin painavia, osa makeita!
- HELVARYn opetusvirastovierailu – toisen asteen opetuspaikat järkyttivät. 5.9.2011
- Sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen – mikä muuttuu?
- HELVARYn syystapahtuma Kaisaniemen ala-asteella marraskuussa
- Hyvä käytäntö jaettavaksi: jäätelöä!
- Kokoukset eri kouluilla. Seuraava kokous 5.10. Ressussa
- HELVARY Facebookissa
* Välitättehän tiedotetta eteenpäin vanhemmille ja johtokunnan jäsenille yhdistyksissänne.*

1. OPETUSVIRASTOVIERAILU – TOISEN ASTEEN ALOITUSPAIKAT JÄRKYTTIVÄT

ALOITUSPAIKAT: HELVARYn johtokunta tapasi Helsingin opetusviraston johdon maanantaina 5.9.2011. Tärkeänä aiheena pidettiin Helsingin huonoa tilannetta toisen asteen jatkokoulutuspaikkojen suhteen. Elokuussa oli 100 nuorta vailla lukio- tai ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa. Kaikkien tukitoimienkin (kymppiluokat, varahaut jne.) jälkeen Helsingissä jää vuosittain noin 300 nuorta ilman aloituspaikkaa! Millainen reservi syrjäytyneitä näistä kasvaa? HELVARY pitää tilannetta äärimmäisen huolestuttavana.

PALOTURVALLISUUS: Vierailulla saimme myös kuulla opetusviraston työsuojelupäällikön Timo Ilmarisen selvityksen *koulujen paloturvallisuudesta ja julkisuudessakin olleista palovaroittimista. Jokaisessa koulussa on turvallisuussuunnitelma. Pelastautumisohjeet ja poistumisharjoitus käydään läpi jokaisessa koulussa vuosittain. Kouluissa on siis turvallista. Iltapäivä- ja iltakäytön osalta turvallisuussuunnitelmia voisi kenties tarkentaa.

IP-TOIMINTA: Tapaamisessa keskusteltiin myös *toisen luokan iltapäivätoiminnasta, jonka järjestäminen ei ole lakisääteistä. Sen vuoksi HELVARY pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin ip-toiminnan edistämiseksi.

2. TIETOA SOSIAALI JA TERVEYSVIRASTON YHDISTÄMISESTÄ
Helsingin sosiaalilautakunnan jäsen Sanna Vesikansa vieraili HELVARYn kokouksessa 24.8.2011.
Vesikansa esitteli meille Helsingin kaupungin teettämää kokonaisselvitystä sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseksi. Nämä kaupungin suurimmat hallintokunnat toimivat tällä hetkellä erillään, ja asiakkaiden näkökulmasta monien palveluiden hankkiminen ja tuottaminen on pirstaloitunutta. Tavoitteena on sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita entistä paremmin. Selvityksen tulokset käsiteltiin 20.9. sosiaalilautakunnassa ja tullaan käsittelemään lokakuun alussa kaupunginhallituksessa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen menot (kokonaismeno per asukas) oli noin 7 prosenttia eli 273 euroa suurempi kuin muiden suurten kaupunkien keskiarvo. Kiinnostavaa on, että erityisesti hallinnon osuus näyttäisi valitettavasti olevan Helsingissä raskaampi kuin muissa kaupungeissa. Tämän HELVARY toivoo muuttuvan.
Selvityksessä ehdotetaan kuutta vaihtoehtoista mallia: lähtien nykymallin pienistä muutoksista päätyen kaikkien virastojen yhdistämiseen. Kunkin vaihtoehdon vaikutuksia on analysoitu. Hankkeessa on myös annettu ehdotukset lasten päivähoidon hallinnollisesta asemasta sosiaaliviraston osana, opetusviraston osana tai omana virastonaan. Varsinaisia suosituksia selvityksessä ei ole esitetty, vaan ne tekee sosiaalilautakunta selvityksen ja annettujen lausuntojen pohjalta.

Kannattaa siis tutustua selvitystyön tuloksiin loppuraportissa Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvitys; Deloitte 29.4.2011:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaalilautakunta/Suomi/Esitys/2011/Sosv_2011-08-16_Soslk_1_El/AAA82221-801C-47B3-B37D-CB85830A2241/Liite.pdf

Mitä mieltä sinä olet? HELVARY ottaa mielellään kommentteja vastaan.

3. HELVARYN SYYSTAPAHTUMA MARRASKUUSSA
HELVARY järjestää syystapaamisen vanhemmille ja opettajille marraskuussa. Lisätietoa myöhemmin, seuraa viestejä.

4. HYVÄ KÄYTÄNTÖ JAETTAVAKSI: JÄÄTELÖÄ JA TUNNETTUUTTA!
Tämä käytänne tulee Pakilan ala-asteelta. Koska kaupunki ei enää jaa ruokailuissa jälkiruokia kuin tosi harvoin, vanhempainyhdistys maksaa muutamat jäätelöt vuodessa koulun oppilaille. Päätös tehtiin yhdessä oppilaskunnan kanssa.. Näin saatiin oppilaskuntaan myös viesti, että koululla on vanhempainyhdistys ja että sen kanssa voi tehdä yhteistyötä.

5. HELVARY JALKAUTUU: KOKOUKSET ERI KOULUILLA
Seuraava HELVARYn kokous pidetään Ressussa 5.10. kello 18.00. Kokoukset ovat aina avoinna kaikille.

6. HELVARY FACEBOOKISSA
Käy tykkäämässä HELVARYn Facebook-sivua. Tiedotusksen painopiste siirtynee vähitellen FB:hen.

7. VANHEMPAINLIITON KOKOUKSIA
Suomen Vanhempainliiton edustajisto kokoontuu la 29.10. 2011 Joensuussa valitsemaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle jäsenet ja puheenjohtajan. Lauantaina 19.11.2011 pidetään Vanhempainliiton ylimääräinen liittokokous pidetään Tiedekeskus Heurekassa. Kokouksessa käsitellään Liiton sääntöjen muuttaminen. - HELVARY on hyvin edustettuna Vanhempainliitossa. Merja Suominen on johtokunnan jäsen (erovuorossa), Anitta Aksela ja Elina Roinen ovat edustajiston jäseniä ja Tuija Tikkanen on edustajiston pj.

Syysterveisin
Anitta Aksela
Sihteeri

HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

HELVARY-tiedote 3/2011

HEI KAIKKI VANHEMMAT JA VANHEMPAINTOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten tiedote 3/2011. Tiedotteen välityksellä haluamme antaa teille ideoita ja intoa kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan kehittämiseen!

Kouluterveyskyselyn 2010 tulokset ovat avanneet toivottavasti jo monen vanhemman silmät. HELVARYn toiminnan teemoiksi vuodelle 2011 on valittu vastuullinen vanhemmuus ja erityisenä vaikuttamiskohteena kouluterveyshuolto.
Haluamme yhä parantaa jäsenyhdistystemme keskinäistä verkottumista ja vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päättäjiin päin. Uutena keinona on, että järjestämällä johtokunnan kokoukset jatkossa aina eri kouluilla. Näin kyseinen vanhempainyhdistys voi suoraan antaa ideoita ja kommentteja toimintaamme ja vaikuttaa kannanottoihimme.
***
1. Hyvä käytäntö kopioitavaksi: Viikkotiedote vanhemmille
2. Mitä vanhempien on hyvä tietää huumeista? -infotilaisuus 16.3.
3. Opetusvirastotapaamisen antia 31.1.
4. Nyt apua alakoulusta yläkouluun siirtyville
5. Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan -koulutustilaisuus 5.3.
6. Kodin ja koulun yhteistyön riemu ja raamit -koulutustilaisuus 29.3.
7. HELVARYn vuosikokouksessa 16.3. tärkeä sääntömuutos
* Välitättehän tiedotetta eteenpäin muillekin vanhemmille yhdistyksissänne. *
*******
1. HYVÄ KÄYTÄNTÖ KOPIOITAVAKSI: VIIKKOTIEDOTE VANHEMMILLE
Jatkamme hyvien käytäntöjen tunnistamista muille jaettaviksi ja listaa päivitetään jatkossa HELVARYn blogissa.

Kodin ja koulun yhteistyössä aktiivinen viestintä on tärkeää ja tunnistettu hyvin toimiva käytäntö löytyy viikkotiedotemallista, joka on käytössä Yhtenäiskoulussa. Viikkotiedote toimitetaan vanhemmille aina perjantaisin sähköpostilla. Tiedotteet ovat sekä hyödyllisiä että hauskoja, eli vanhemmat pysyvät mukavasti ajan tasalla koulun tapahtumista, kiitos aktiivisten opettajien mm. Angelan ja Arskan. Oheisesta osoitteesta löytyvät kaikki YNK:n viikkotiedotteet: http://ynk2.edu.hel.fi/cgi-bin/viikkotiedote.pl?show=list
********

2. MITÄ VANHEMPIEN ON HYVÄ TIETÄÄ HUUMEISTA? -INFOTILAISUUS
HELVARY järjesti 16.3. Kaisaniemen koululla vanhemmille infotilaisuuden huumeista. Alustajana oli Helsingin huumerikosyksiköstä vanhempi rikoskonstaapeli Outi Partanen. Kuulolla oli parikymmentä vanhempaa eri vanhempainyhdistyksistä. Alustajalla oli mukanaan huumesalkku, ja vanhempien oli näin mahdollisuus todeta laillisesti, miltä huumeet näyttävät. Vastaavaa esitelmää voi tilata huumerikosyksiköstä omalle koululle sekä oppilaille että vanhempainiltaan (100 euroa esitys). HELVARY suosittelee!
********

3. OPETUSVIRASTOTAPAAMISEN ANTIA 31.1.
Perinteinen opetusviraston johdon ja HELVARYn johtokunnan tapaaminen oli 31.1., jossa keskusteluaiheina olivat muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi palveluverkon kehittäminen, koulutilojen iltapäiväkäyttö sekä koulujen sisäilmatilanne.

Helsingissä sijaitsevien peruskoulujen ja lukioiden palveluverkon tarkistaminen perustuu lähikoulutarpeiden kasvuun uusilla alueilla ja supistumiseen pitkällä tähtäimellä muutamilla vanhoilla alueilla. Ratkaisumalleiksi vajaakäyttöön haetaan yhteistoimintaa koulujen ja päiväkotien välillä sekä eri hallintokuntien rajojen yli, mutta kokonaisia koulujakin voidaan joutua lopettamaan. Selvitysten käsittely oli opetuslautakunnassa 1.3.

HUOM! Ryhmäkirjeen no 20 (16.12.2010) mukaan kouluilla on mahdollisuus myöntää tiloja iltapäiväkäyttöön klo 17 asti ilmaiseksi ja rehtorit tekevät päätökset paikallisesti. HELVARYn tietoon on tullut, että ohjeiden tulkinnassa on ollut eroja koulujen välillä, liittyen tilojen käyttömahdollisuuksiin ja kustannuksiin. Ohjeisiin on tulossa täsmennystä.

Koulujen sisäilmatilanteen ja homeongelmien osalta edetään suunnitelmien mukaisesti. Kriittiset kohteet voidaan joutua priorisoimaan eli pahimmat ongelmat hoidetaan ensin. Mahdollinen tinkiminen tehdään tällöin uudisrakentamisesta. Perustetut, home- ja kosteusvaurioisten tilojen laajennetut asiantuntija- ja analysointityöryhmät ovat toimineet hyvin.

Seuraava opetusvirastotapaaminen on 5.9.2011. Ehdotuksia keskusteluaiheiksi ja kysymyksiksi otetaan mielellään vastaan kaikilta vanhemmilta.
********

4. NYT APUA ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN SIIRTYVILLEAlakoulusta yläkouluun siirtyminen on nuorelle suuri muutos, ja siihen tarvitaan tukea. Nuorten Akatemia on laatinut rehtoreille toimenpide-ehdotuksen, jossa kouluja kannustetaan vahvistamaan siirtymävaiheen käytänteitä. Ehdotuksessa painotetaan kasvatusvastuun jakamista sekä nuorten kuulemista ja osallistamista. Kannattaa tutustua Nuorten Akatemian ehdotukseen. www.vanhempainliitto.fi
********

5. VIRTAA JA VIRIKKEITÄ VANHEMPAINTOIMINTAAN 5.3.
Vanhempainliitto järjesti ajankohtaispäivät vanhempainyhdistyksille lauantaina 5.3. klo 10 - 15 Kiasmassa. Aiheina olivat mm. mediakasvatustaidot vanhemmille.
*****

6. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN RIEMU JA RAAMIT - LAATUA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN 29.3.

Opetusviraston järjestämässä koulutustilaisuudessa 29.3. kehitettiin kodin ja koulun yhteistyön laatua ja rakenteita ja jaettiin hyviä ideoita ja käytänteitä yhteistyön toteuttamisessa. Koulutus oli suunnattu rehtoreille, opettajille ja koulujen vanhempainyhdistysten ja johtokuntien jäsenille.
********

7. HELVARYn VUOSIKOKOUKSESSA 16.3. TÄRKEÄ SÄÄNTÖMUUTOSHuumetilaisuuden jälkeen 16.3. pidettiin HELVARYN sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksessa päätettiin vuosikokousasioiden lisäksi sääntömuutos, jossa johtokunnan kokoonpanon määräksi muutettiin 6 - 12 jäsentä nykyisen 6 sijaan.
******

Kevätterkuin
Anitta Aksela

HELVARYn sihteeri
http://www.helvary.blogspot.com/
--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille.

tiistai 22. maaliskuuta 2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011

HELVARY ry:n toimintasuunnitelma 2011
Perusajatus
HELVARY toimii helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Helvary edistää vanhempainyhdistysten, koulujen, opetushallinnon  ja päätöksentekijöiden välistä yhteistyötä sekä edustaa kaikkia koululaisten vanhempia kaupungin suuntaan.  Helvary tuo esille vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Toiminnan painopisteet vuonna 2011
Vanhempien ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen kouluissa, päiväkodeissa
 ja muissa lähiyhteisöissä. Helvary nostaa esille kouluhyvinvoinnin, sillä monista 
kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista päätetään kunnan tasolla. Toimiva kodin ja 
koulun välinen yhteistyö edistää lasten hyvinvointia ja siksi.jatketaan kodin ja
koulun kommunikaation haasteisiin paneutumista  kunnan, vanhempainyhdistysten, 
luokkatoimikuntien, vanhempien, opettajien, koulujen, johtokuntien ja alueyhdistysten 
tasolla. Toiminnan kasvaessa kehitetään johtokuntatyötä, työnjakoa ja tiedottamista..


Yhteistyö ja toiminta

1. Helsinkiläiset vanhempainyhdistykset
Järjestetään kaksi tapaamista jäsenyhdistyksille. Tiedotetaan  Helvaryn kilpailussa kerättyjä hyviä malleja ja ideoita. Vahvistetaan  Helvaryn ja jäsenyhdistysten vuorovaikutusta ja kehittämään palautejärjestelmiä. Pidetään kokouksia eri kouluuilla ja tutustutaan samalla jäsenyhdistysten toimintaan. Ks. myös Tiedottaminen. Vahvistetaan jäsenhankintaa.

2. Opetusvirasto
Helvary tekee yhteistyötä opetusviraston kanssa monin tavoin, ja tavoitteena on saada vanhempien ääni kuuluviin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Opetusviraston johdon kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia kaksi kertaa vuodessa, Helvary jatkaa yhteistyötä opetusviraston kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä vastaavan opetuskonsultin Kirsi Verkan  kanssa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan johtokuntakoulutuksiin.

3. Opetuslautakunta ja muut päättäjät
Helvary tekee yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa.

4. HOAY       
Helvary  pyrkii edistämään opettajien ja vanhempien välistä kommunikaatio-ongelmiin tekemällä yhteistyötä HOAY:n kanssa.

5.  Sosiaaliviraston KLAARI
Helvary jatkaa yhteistyötä Klaarin kanssa, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia. Lisäksi Klaari on yksi kilpailun yhteistyötahoista.

6. Suomen Vanhempainliitto
Helvary välittää tietoa Vanhempainliiton asioista, hankkeista, lausunnoista ym. tietoa jäsenyhdistyksilleen ja osallistuu avainhenkilökoulutuksiin ja muihin Liiton koulutuksiin (maaliskuu Helsinki).  Lisäksi helvarylaiset osallistuvat liiton kehittämiseen edustajiston jäseninä, johtokunnassa ja edustajiston pj:nä.
 
7.  Muut alueyhdistykset
Osallistutaan alueyhdistystapaamisiin pidetään yhteyttä alueyhdistyksiin mm. Liiton avainhenkilökoulutuksissa.  Selvitettään mahdolisuuksia pääkäupunkiyhteistyöhön (KoKoEspoo, Vanvary).

8. Tukevasti-hanke
Helsingin kaupungin syksyllä 2009 käynnistyneen monitoimijaisen Tukevasti-hankkeen tarkoituksena on tukea lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia kuudennelta seitsemännelle luokalle siirryttäessä. HELVARY on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

9. Vaikuttaminen
Helvary vaikuttaa keskustelemalla aktiivisesti em. yhteistyötahojen kanssa ja tuomalla vanhempien näkemyksiä toisaalta päätöksentekijöille ja valmistelijoille ja toisaalta kouluille. Helvary osallistuu yhteiskunnalliseen antamalla lausuntoja ja kannanottoja.

10. Tiedottaminen ja lehdistö
Kehitetään  tiedottamista ja lisätään vuorovaikutusta jäsenyhdistysten kanssa. Blogia kehitetään vuorovaikutteisemmaksi (esim. kyselyt). Sähköpostitse lähetetty Helvary-tiedote ilmestyy toimintavuonna noin kuusi kertaa. Selvitetään sosiaalisten medioiden käyttöä tiedottamista. Pyritään saamaan näkyvyyttä lehdistössä.
----


HELVARY ry:n talousarvio 2011

TULOT

Avustus         1000,00

Yhteensä       1000,00MENOT

Kokoustarjoilut                   100,00
Tilaisuudet                          700,00
Stipendit                              150,00
Muut menot                         50,00

Yhteensä                             1000,00

Toimintakertomus 2010


HELVARY ry:n toimintakertomus 2010Perusajatus
HELVARY toimii helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Helvary edistää vanhempainyhdistysten, koulujen, opetushallinnon ja päättäjien välistä yhteistyötä sekä edustaa kaikkia koululaisten vanhempia kaupungin suuntaan.  Helvary tuo esille vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Vuonna 2010 HELVARY keskittyi  kodin ja koulun välisen kommunikaation edistämiseen Laadukasta kodin ja koulun välistä yhteistyötä  helsinkiläisessä koulussa –kilpailu avulla.

Yhdistys
Helvaryn johtokuntaan kuuluivat vuonna 2010 Anitta Aksela (siht. ja rahastonhoitaja), Sirpa Norvio, Elina Roine,  Tuula Ruokonen (vpj.), Merja Suominen, Tuija Tikkanen (pj.) ja Hannele Wegge. Johtokunta kokoontui vuonna 2009 yhteensä 8 kertaa.  HELVARYllä oli jäsenyhdistyksiä  vuoden 2010 lopussa 49.


Yhteistyö ja toiminta

1. Helsinkiläiset vanhempainyhdistykset (ks. myös HELVARYn kilpailu, Tukevasti-hanke)

Helvary on vanhempaintoiminnan helsinkiläinen kattojärjestö ja asiantuntija. Toimintavuoden aikana jäsenyhdistykset ovat konsultoineet Helvarya monista asioista.

HELVARY järjesti vuonna 2011 kaksi tilaisuutta vanhempainyhdistyksille: ”Tukevasti alakoulusta yläkouluun” (17.2. ks. Tukevasti-hanke) ja ”Hyviä käytäntöjä kilpailukouluilta 10.11. klo 18.00, jossa HELVARYn kilpailun voittajakoulunedustajat kertoivat ideoita kodin ja koulun yhteistyöstä.


2. HELVARYn kilpailu: Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu voitti HELVARY:n kilpailun, jolla etsittiin "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa".

Kilpailu kesti koko lukuvuoden 2009 – 2010. Kilpailun tavoitteena oli innostaa koulua ja vanhempia tekemään laadukasta yhteistyötä. Kilpailussa etsittiin myös toimivia yhteistyöideoita ja -malleja, joita toiset koulut voisivat hyödyntää. Kilpailussa oli mukana 15 kovatasoista koulua. Kilpailun yhteistyötahot olivat Klaari eli Helsingin sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö sekä Suomen Vanhempainliitto sekä  Helsingin opettajien ammattiyhdistys, joka myös suositteli kilpailua jäsenilleen.

Kilpailuraatiin kuuluivat erityisasiantuntija Tuija Metso (Suomen Vanhempainliitto), johtokunnan jäsen Outi Suortti (Suomen Vanhempainliitto), erityissuunnittelija Päivi Kuusela (Klaari, nuorten ehkäisevä päihdetyö Helsingissä), opettaja Päivi Seiskari (Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY) ja johtokunnan jäsen Merja Suominen (HELVARY). Raadin sihteerinä toimi lehtori Tuija Tikkanen, HELVARYn pj.

Raadin perustelujen mukaan Pohjois-Haagan läksytempaus on konkreettinen malli, jonka voi siirtää sellaisenaan muihin kouluihin. Lisäksi koululla on muitakin hyviä käytäntöjä, kuten kouluruokamaistiaiset vanhempainyhdistyksen vuosikokouspäivänä (hyvä tapa saada ihmisiä mukaan), vanhempainyhdistyksen infopaketti elokuussa vanhemmille, perinteiseen vanhempainyhdistyksen rahankeruupäivään (Helmimarkkinat) on tuotu globaali näkökulma: jokainen luokka antaa Helmimarkkinoiden tuotostaan 10% tai enintään 40 euroa koulun kummioppilaan srilankalaisen Dusanthin tukemiseen.

Kilpailun palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Pohjois-Haagan ala-asteen koulussa tiistaina 24.8. klo 9.00. Apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen piti juhlapuheen. HELVARYn puheenjohtaja Tuija Tikkanen luovutti HELVARYn kiertopalkinnon ja kunniakirjan koulun edustajille. Koulun kiitospuhe oli neliosainen: rehtori Esa Tammi, johtokunnan pj. Reeli Karimäki, vanhempainyhdistyksen pj. Laura Kulikoff ja oppilaskunnan hallituksen edustajat Riikka Seppälä ja Ronja Välikangas kertoivat kukin oman näkökulmansa kodin ja koulun yhteistyöstä. Oppilaiden yhteislaulu raikui juhlasalissa, ja oppilaat saivat jäätelöä jälkiruuaksi lounaalla.

Kilpailu sai myönteistä julkisuutta lehdistössä, mm. Helsingin Sanomissa, Vartissa ja Helsingin johtokuntauutisissa. Ylen aikainen haastatteli puheenjohtaja Tikkasta 24.8. Lisäksi kilpailun tuloksista on kerrottu mm. opetusvirastotapaamisessa ja koulutustilaisuudessa ”Kodin ja koulun yhteistyön laatu” 21.10.

Kilpailussa tunnistettuja muidenkin koulujen hyviä käytäntöjä on jaettu HELVARYn tiedotteissa ja blogissa sekä 10.11. tilaisuudessa ”Hyviä käytäntöjä kilpailukouluilta”.


 3. Opetusvirasto

HELVARyn ja opetusviraston johdon yhteiskokoukset ovat jatkuneet säännöllisinä kaksi kertaa vuodessa. HELVARYn johtokunta tapasi Helsingin opetusviraston johdon maanantaina 25.1. klo 17 - 19. ja tapaamisen aiheena oli palveluverkon supistukset.

6.9.2009 kello 17 – 19 HELVARYn ja opetusviraston johdon tapaamisen aiheena oli mm. tilavuokrien muodostuminen. Lisäksi esittelimme HELVARYn kilpailun tuloksia.

Puheenjohtaja Tikkanen oli yhtenä kouluttajista opetusviraston järjestämässä koulutustilaisuudessa ”Kodin ja koulun yhteistyön laatu 20.10.  Koulutustilaisuus oli tarkoitettu peruskoulujen rehtoreille sekä johtokuntien ja vanhempaintoimikuntien edustajille. Koulutuksen on tarkoitus jatkua vuonna 2011.


4.  HOAY
Helsingin opettajayhdistyksen kanssa yhteistyötä on jatkettu. HOAY  suositteli HELVARYn kilpailuun osallistumista opettajajäsenilleen ja kouluille.

5. Opetuslautakunta
Opetuslautakunnan puheenjohtaja Pia Pakarinen vieraili HELVARYn kokouksessa 23.9. klo 17.30. Keskustelun aiheena oli Helsingin kaupungin budjetti. budjetista, tilakeskuksen rooli ja vuokrien määräytyminen ja aloituspaikkojen vähyydestä ammatillisella puolella.


6. Suomen Vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on Helvaryn kattojärjestö, joten Helvary välitti toimintavuonna jäsenyhdistyksilleen monenlaista tietoa Vanhempainliiton tapahtumista, lausunnoista, Laatuaineistosta jne. Lisäksi Helvaryn johtokunnan jäsenet toimivat Vanhempainliitossa ja ovat mukana kehittämässä sitä koko Suomen vanhempainyhdistysten kattojärjestönä ja vaikuttajajärjestönä.

HELVARYn edustajia osallistui 6.3. Vanhempainyhdistystoiminnan kehittämispäivään Helsingissä ja  Alueyhdistysten neuvottelupäivään Jyväskylässä 20.3.

Suomen Vanhempainliiton edustajiston kokouksessa 30.11.2011 valittiin Vanhempainliiton edustajistoon kaudeksi 2011– 2012  Anitta Aksela jatkamaan ja  Elina Roine uutena. Samassa kokouksessa valittiin Tuija Tikkanen jatkamaan edustajiston puheenjohtajana.

HELVARY oli Vanhempainliiton kanssa mukana pääkaupunkiseudun tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto sekä oppilashuollon kehittämisverkosto järjestävät Opi ja kasva -messuilla 10.11.2010 Wanhassa Satamassa Helsingissä.


7. Muut alueyhdistykset

Helvary on verkostoitunut muiden alueyhdistysten kanssa. Yhteydenpito on säännöllistä, mm. Vanhempainliiton avainhenkilötapaamisissa.

HELVARY järjesti 5.10. Kaisaniemen koululla alueyhdistysten tapaaminen, jossa mukana oli Vanvaryn, KoKoEspoon ja Järvenpään vanhempainverkoston edustajia. Keskustelun aiheina oli mm. yhteistyön vahvistaminen.


8. Klaari
Helsingin kaupungin ehkäisevä päihdetyö Klaari on mukana kilpailussa HELVARYn yhteistyötahona.


9. Tukevasti-hanke
Helsingin kaupungin syksyllä 2009 käynnistyneen monitoimijaisen Helsingin kaupungin Tukevasti-hankkeen tarkoituksena on tukea lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia kuudennelta seitsemännelle luokalle siirryttäessä. HELVARYstä Anitta Aksela  oli  hankkeen ohjausryhmässä. Helvary järjesti Tukevasti-hankkeen kanssa vanhemmille tilaisuuden ”Tukevasti alakoulusta yläkouluun” 17.2. klo 18.00. Alustajana oli projektisuunnittelija Terhi Rapeli, ja tilaisuudessa pohdittiin mm. sitä, miten vanhemman rooli muuttuu, kun lapsi siirtyy alakoulusta yläkouluun ja mitä tukea vanhemmat kaipaavat yläluokille tultaessa ja mitä vanhemmuus tarkoittaa yläluokilla.


10. Vaikuttaminen
Helvary vaikuttaa keskustelemalla aktiivisesti em. yhteistyötahojen kanssa ja tuomalla vanhempien näkemyksiä toisaalta päätöksentekijöille ja valmistelijoille ja toisaalta kouluille.

Myös vuonna 2010 ns. koulusäästöt huolestuttivat vanhempia, ja HELVARYn vuosikokous 2010 antoi julkilausuman ”Vanhemmat vaativat aluekuulemisia” (1.3.2010) palveluverkon supistuksista.  HELVARY vastusti palveluverkon leikkauksia, koska pohjatyössä ei ollut kuultu alueen toimijoita systemaattisesti. Kannanotossa HELVARY vaatikin, että Palveluverkkotyöryhmän ehdotus yhteistoimintamalliksi otetaan heti käyttöön palveluverkon tarkistuksessa ja kehittämisessä, osana toiminnan ja talouden vuotuista suunnittelua. Palveluverkkotyöryhmän malli oli asukaslähtöinen ja poikkihallinnollinen. Alueiden asukkaita on siis kuultava perusteellisesti, ja asukkaiden tulee saada kehittää omaa aluettaan kokonaisuutena. Lisäksi mallissa kuullaan kaikkia alueen toimijoita. – Kannanotto sai myönteistä palautetta, ja opetusviraston mukaan tulevat palveluverkon tarkistukset tullaan tekemään alueellisesti.

Lisäksi HELVARY oli mukana julkilausumassa, jossa vastustettiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästöjä (www.adressit.com/palveluverkko2010). HELVARYn mielipidekirjoitus ”Kaupunkia tulee kehittää lasten hyvinvoinnin ehdoilla” julkaistiin Helsingin Sanomissa 17.5.2010


11. Tiedottaminen
Jäsenyhdistyksille lähetettiin vuoden aikana 6 kappaletta HELVARY-tiedotteita. Blogi oli käytössä.  Tiedotuksen työnjakoa kehitettiin, mutta tiedottamisen kehitystyö jatkuu.


Edustukset
Anitta Aksela, Kontulan ala-asteen koti- ja kouluyhdistys, Vanhempainliiton edustajiston jäsen, Klaari-yhteyshenkilö, Tukevasti hankkeen ohjausryhmän jäsen
Sirpa Norvio Sakarinmäen koulu
Elina Roine Herttoniemenrannan koulu
Tuula Ruokonen, Yhtenäiskoulu
Merja Suominen Oulunkylän yläaste, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan varapuheenjohtaja
Tuija Tikkanen Suomen Vanhempainliiton edustajiston pj., Vanhempainliiton viestintätoimikunnan pj., Vanhempainliiton strategiatoimikunnan ja vaalitoimikunnan jäsen, Käpylän peruskoulu
Hannele Wegge, Kaisaniemen ala-aste

-------keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

HELVARY: MITÄ VANHEMPIEN ON HYVÄ TIETÄÄ HUUMEISTA? - INFOTILAISUUS

HELVARY: MITÄ VANHEMPIEN ON HYVÄ TIETÄÄ HUUMEISTA? - INFOTILAISUUS

MITÄ VANHEMPIEN ON HYVÄ TIETÄÄ HUUMEISTA? - INFOTILAISUUS

HELVARY järjestää ke 16.3. kello 18.00 - 19.00 Kaisaniemen koululla vanhemmille huumeista infotilaisuuden. Alustajana on Helsingin huumerikosyksiköstä vanhempi rikoskonstaapeli Outi Partanen.

Esityksessä mm.
- Miten tunnistaa käyttövälineet?
- Miten huomaan käytön omassa lapsessani?
- Mitä seuraamuksia laittomasta käytöstä on nuorelle?

Alustajalla on mukanaan huumesalkku, ja vanhempien on näin mahdollisuus todeta laillisesti, miltä huumeet näyttävät. Esityksen lopuksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Ilmoittaudu kahvitarjoilun vuoksi anitta.aksela@hyl.fi.

sunnuntai 27. helmikuuta 2011

HELVARY-tiedote 2/2011

HEI KAIKKI VANHEMMAT JA
VANHEMPAINTOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!


Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten tiedote 2/2011.Tiedotteen välityksellä haluamme antaa teille ideoita ja intoa kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan kehittämiseen! Tämä on myös kutsu vuosikokoukseen.


1. Avaa silmäsi! - Infotilaisuus huumeista vanhemmille
2. Vuosikokous 16.3.2011 
3. Vanhempainliiton koulutuksesta virtaa 5.3.
4. Nyt apua alakoulusta yläkouluun siirtyville

* Välitättehän tiedotetta eteenpäin muillekin vanhemmille yhdistyksissänne. *

********
1. AVAA SILMÄSI! - HUUMETILAISUUS VANHEMMILLE KE 16.3. klo 18.00

Järjestämme keskiviikkona 16.3. klo 18.00 Kaisaniemen koululla infotilaisuuden huumeista vanhemmille. Idea syntyi Avaa silmäsi -kampanjasta, jonka nettisivustolla sanotaan näin:
"Nuoret kertoivat itse vuoden 2010 Kouluterveyskyselyssä että he suhtautuvat entistä myönteisemmin kannabiksen käyttöön ja että jo joka viides nuori oli kokeillut kannabista. Huumeita oli tarjottu nuorille viime vuosia yleisemmin ja yli puolet tiesi tuttavapiirissään jonkun, joka oli kokeillut huumeita."  Ilmoittaudu kahvitarjoilun vuoksi anitta.aksela@helsinki.fi.  Lisätietoja www.avaasilmasi.fi
 ****

2. HELVARYn VUOSIKOKOUS 16.3. KLO 19.00. SÄÄNTÖMUUTOS
Huumetilaisuuden jälkeen 16.3. pidetään HELVARYN sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksessa käsitellään vuosikokousasioiden lisäksi sääntömuutosehdotus. HELVARYn johtokunta ehdottaa, että johtokunnan kokoonpanon määräksi muutettaisiin 6 - 10 jäsentä nykyisen 6 sijaan. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! Joukkoon tarvitaan innokkaita tiedotuksen kehittäjiä, kunnallispolitiikan seuraajia, eri alojen asiantuntijoita, joilla on tietoa esim. homekouluista, erityisluokista, päiväkodeista, sosiaalitoimesta, taloudesta jne. jne. Ja tietenkin vanhemmuudesta! HELVARYn avulla voit vaikuttaa asioihin kaupungin tasolla!
 ****

3.VIRTAA VANHEMPAINTOIMINTAAN
Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan -  Vanhempainliitto järjestää ajankohtaispäivät vanhempainyhdistyksille lauantaina 5.3. klo 10 - 15 Kiasmassa. Aiheina mm. mediakasvatustaitoja vanhemmille. Ohjelma ja lisätietoja www.vanhempainliitto.fi
 *******

4. APUA ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN SIIRTYVILLE
Alakoulusta yläkouluun siirtyminen on nuorelle suuri muutos, ja  siihen tarvitaan tukea. Nuorten Akatemia on laatinut rehtoreille toimenpide-ehdotuksen, jossa kouluja kannustetaan vahvistamaan siirtymävaiheen käytänteitä. Ehodtuyksessa painotetaan kasvatusvastuun jakamista sekä nuorten kuulemista ja osallistamista. Kannattaa tutustua Nuorten Akatemian ehdotukseen. www. vanhempainliitto. fi
******

Talviterkuin

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri
www.helvary.blogspot.fi

--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän
viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille
kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita
viesti siitä (replynä) sihteerille.