sunnuntai 2. lokakuuta 2011

HELVARY-tiedote 4/2011

HELVARY TIEDOTTAA, syys-lokakuu 2011


HEI KAIKKI VANHEMMAT JA VANHEMPAINTOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten tiedote 4/2011. Tiedotteen välityksellä haluamme antaa teille ideoita ja intoa kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan kehittämiseen!

Tässä tiedotteessa onkin paljon asioita, osa hyvinkin painavia, osa makeita!
- HELVARYn opetusvirastovierailu – toisen asteen opetuspaikat järkyttivät. 5.9.2011
- Sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen – mikä muuttuu?
- HELVARYn syystapahtuma Kaisaniemen ala-asteella marraskuussa
- Hyvä käytäntö jaettavaksi: jäätelöä!
- Kokoukset eri kouluilla. Seuraava kokous 5.10. Ressussa
- HELVARY Facebookissa
* Välitättehän tiedotetta eteenpäin vanhemmille ja johtokunnan jäsenille yhdistyksissänne.*

1. OPETUSVIRASTOVIERAILU – TOISEN ASTEEN ALOITUSPAIKAT JÄRKYTTIVÄT

ALOITUSPAIKAT: HELVARYn johtokunta tapasi Helsingin opetusviraston johdon maanantaina 5.9.2011. Tärkeänä aiheena pidettiin Helsingin huonoa tilannetta toisen asteen jatkokoulutuspaikkojen suhteen. Elokuussa oli 100 nuorta vailla lukio- tai ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa. Kaikkien tukitoimienkin (kymppiluokat, varahaut jne.) jälkeen Helsingissä jää vuosittain noin 300 nuorta ilman aloituspaikkaa! Millainen reservi syrjäytyneitä näistä kasvaa? HELVARY pitää tilannetta äärimmäisen huolestuttavana.

PALOTURVALLISUUS: Vierailulla saimme myös kuulla opetusviraston työsuojelupäällikön Timo Ilmarisen selvityksen *koulujen paloturvallisuudesta ja julkisuudessakin olleista palovaroittimista. Jokaisessa koulussa on turvallisuussuunnitelma. Pelastautumisohjeet ja poistumisharjoitus käydään läpi jokaisessa koulussa vuosittain. Kouluissa on siis turvallista. Iltapäivä- ja iltakäytön osalta turvallisuussuunnitelmia voisi kenties tarkentaa.

IP-TOIMINTA: Tapaamisessa keskusteltiin myös *toisen luokan iltapäivätoiminnasta, jonka järjestäminen ei ole lakisääteistä. Sen vuoksi HELVARY pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin ip-toiminnan edistämiseksi.

2. TIETOA SOSIAALI JA TERVEYSVIRASTON YHDISTÄMISESTÄ
Helsingin sosiaalilautakunnan jäsen Sanna Vesikansa vieraili HELVARYn kokouksessa 24.8.2011.
Vesikansa esitteli meille Helsingin kaupungin teettämää kokonaisselvitystä sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseksi. Nämä kaupungin suurimmat hallintokunnat toimivat tällä hetkellä erillään, ja asiakkaiden näkökulmasta monien palveluiden hankkiminen ja tuottaminen on pirstaloitunutta. Tavoitteena on sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita entistä paremmin. Selvityksen tulokset käsiteltiin 20.9. sosiaalilautakunnassa ja tullaan käsittelemään lokakuun alussa kaupunginhallituksessa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen menot (kokonaismeno per asukas) oli noin 7 prosenttia eli 273 euroa suurempi kuin muiden suurten kaupunkien keskiarvo. Kiinnostavaa on, että erityisesti hallinnon osuus näyttäisi valitettavasti olevan Helsingissä raskaampi kuin muissa kaupungeissa. Tämän HELVARY toivoo muuttuvan.
Selvityksessä ehdotetaan kuutta vaihtoehtoista mallia: lähtien nykymallin pienistä muutoksista päätyen kaikkien virastojen yhdistämiseen. Kunkin vaihtoehdon vaikutuksia on analysoitu. Hankkeessa on myös annettu ehdotukset lasten päivähoidon hallinnollisesta asemasta sosiaaliviraston osana, opetusviraston osana tai omana virastonaan. Varsinaisia suosituksia selvityksessä ei ole esitetty, vaan ne tekee sosiaalilautakunta selvityksen ja annettujen lausuntojen pohjalta.

Kannattaa siis tutustua selvitystyön tuloksiin loppuraportissa Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvitys; Deloitte 29.4.2011:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaalilautakunta/Suomi/Esitys/2011/Sosv_2011-08-16_Soslk_1_El/AAA82221-801C-47B3-B37D-CB85830A2241/Liite.pdf

Mitä mieltä sinä olet? HELVARY ottaa mielellään kommentteja vastaan.

3. HELVARYN SYYSTAPAHTUMA MARRASKUUSSA
HELVARY järjestää syystapaamisen vanhemmille ja opettajille marraskuussa. Lisätietoa myöhemmin, seuraa viestejä.

4. HYVÄ KÄYTÄNTÖ JAETTAVAKSI: JÄÄTELÖÄ JA TUNNETTUUTTA!
Tämä käytänne tulee Pakilan ala-asteelta. Koska kaupunki ei enää jaa ruokailuissa jälkiruokia kuin tosi harvoin, vanhempainyhdistys maksaa muutamat jäätelöt vuodessa koulun oppilaille. Päätös tehtiin yhdessä oppilaskunnan kanssa.. Näin saatiin oppilaskuntaan myös viesti, että koululla on vanhempainyhdistys ja että sen kanssa voi tehdä yhteistyötä.

5. HELVARY JALKAUTUU: KOKOUKSET ERI KOULUILLA
Seuraava HELVARYn kokous pidetään Ressussa 5.10. kello 18.00. Kokoukset ovat aina avoinna kaikille.

6. HELVARY FACEBOOKISSA
Käy tykkäämässä HELVARYn Facebook-sivua. Tiedotusksen painopiste siirtynee vähitellen FB:hen.

7. VANHEMPAINLIITON KOKOUKSIA
Suomen Vanhempainliiton edustajisto kokoontuu la 29.10. 2011 Joensuussa valitsemaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle jäsenet ja puheenjohtajan. Lauantaina 19.11.2011 pidetään Vanhempainliiton ylimääräinen liittokokous pidetään Tiedekeskus Heurekassa. Kokouksessa käsitellään Liiton sääntöjen muuttaminen. - HELVARY on hyvin edustettuna Vanhempainliitossa. Merja Suominen on johtokunnan jäsen (erovuorossa), Anitta Aksela ja Elina Roinen ovat edustajiston jäseniä ja Tuija Tikkanen on edustajiston pj.

Syysterveisin
Anitta Aksela
Sihteeri

HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille.

Ei kommentteja: