keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

HELVARY-tiedote 3/2011

HEI KAIKKI VANHEMMAT JA VANHEMPAINTOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten tiedote 3/2011. Tiedotteen välityksellä haluamme antaa teille ideoita ja intoa kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan kehittämiseen!

Kouluterveyskyselyn 2010 tulokset ovat avanneet toivottavasti jo monen vanhemman silmät. HELVARYn toiminnan teemoiksi vuodelle 2011 on valittu vastuullinen vanhemmuus ja erityisenä vaikuttamiskohteena kouluterveyshuolto.
Haluamme yhä parantaa jäsenyhdistystemme keskinäistä verkottumista ja vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päättäjiin päin. Uutena keinona on, että järjestämällä johtokunnan kokoukset jatkossa aina eri kouluilla. Näin kyseinen vanhempainyhdistys voi suoraan antaa ideoita ja kommentteja toimintaamme ja vaikuttaa kannanottoihimme.
***
1. Hyvä käytäntö kopioitavaksi: Viikkotiedote vanhemmille
2. Mitä vanhempien on hyvä tietää huumeista? -infotilaisuus 16.3.
3. Opetusvirastotapaamisen antia 31.1.
4. Nyt apua alakoulusta yläkouluun siirtyville
5. Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan -koulutustilaisuus 5.3.
6. Kodin ja koulun yhteistyön riemu ja raamit -koulutustilaisuus 29.3.
7. HELVARYn vuosikokouksessa 16.3. tärkeä sääntömuutos
* Välitättehän tiedotetta eteenpäin muillekin vanhemmille yhdistyksissänne. *
*******
1. HYVÄ KÄYTÄNTÖ KOPIOITAVAKSI: VIIKKOTIEDOTE VANHEMMILLE
Jatkamme hyvien käytäntöjen tunnistamista muille jaettaviksi ja listaa päivitetään jatkossa HELVARYn blogissa.

Kodin ja koulun yhteistyössä aktiivinen viestintä on tärkeää ja tunnistettu hyvin toimiva käytäntö löytyy viikkotiedotemallista, joka on käytössä Yhtenäiskoulussa. Viikkotiedote toimitetaan vanhemmille aina perjantaisin sähköpostilla. Tiedotteet ovat sekä hyödyllisiä että hauskoja, eli vanhemmat pysyvät mukavasti ajan tasalla koulun tapahtumista, kiitos aktiivisten opettajien mm. Angelan ja Arskan. Oheisesta osoitteesta löytyvät kaikki YNK:n viikkotiedotteet: http://ynk2.edu.hel.fi/cgi-bin/viikkotiedote.pl?show=list
********

2. MITÄ VANHEMPIEN ON HYVÄ TIETÄÄ HUUMEISTA? -INFOTILAISUUS
HELVARY järjesti 16.3. Kaisaniemen koululla vanhemmille infotilaisuuden huumeista. Alustajana oli Helsingin huumerikosyksiköstä vanhempi rikoskonstaapeli Outi Partanen. Kuulolla oli parikymmentä vanhempaa eri vanhempainyhdistyksistä. Alustajalla oli mukanaan huumesalkku, ja vanhempien oli näin mahdollisuus todeta laillisesti, miltä huumeet näyttävät. Vastaavaa esitelmää voi tilata huumerikosyksiköstä omalle koululle sekä oppilaille että vanhempainiltaan (100 euroa esitys). HELVARY suosittelee!
********

3. OPETUSVIRASTOTAPAAMISEN ANTIA 31.1.
Perinteinen opetusviraston johdon ja HELVARYn johtokunnan tapaaminen oli 31.1., jossa keskusteluaiheina olivat muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi palveluverkon kehittäminen, koulutilojen iltapäiväkäyttö sekä koulujen sisäilmatilanne.

Helsingissä sijaitsevien peruskoulujen ja lukioiden palveluverkon tarkistaminen perustuu lähikoulutarpeiden kasvuun uusilla alueilla ja supistumiseen pitkällä tähtäimellä muutamilla vanhoilla alueilla. Ratkaisumalleiksi vajaakäyttöön haetaan yhteistoimintaa koulujen ja päiväkotien välillä sekä eri hallintokuntien rajojen yli, mutta kokonaisia koulujakin voidaan joutua lopettamaan. Selvitysten käsittely oli opetuslautakunnassa 1.3.

HUOM! Ryhmäkirjeen no 20 (16.12.2010) mukaan kouluilla on mahdollisuus myöntää tiloja iltapäiväkäyttöön klo 17 asti ilmaiseksi ja rehtorit tekevät päätökset paikallisesti. HELVARYn tietoon on tullut, että ohjeiden tulkinnassa on ollut eroja koulujen välillä, liittyen tilojen käyttömahdollisuuksiin ja kustannuksiin. Ohjeisiin on tulossa täsmennystä.

Koulujen sisäilmatilanteen ja homeongelmien osalta edetään suunnitelmien mukaisesti. Kriittiset kohteet voidaan joutua priorisoimaan eli pahimmat ongelmat hoidetaan ensin. Mahdollinen tinkiminen tehdään tällöin uudisrakentamisesta. Perustetut, home- ja kosteusvaurioisten tilojen laajennetut asiantuntija- ja analysointityöryhmät ovat toimineet hyvin.

Seuraava opetusvirastotapaaminen on 5.9.2011. Ehdotuksia keskusteluaiheiksi ja kysymyksiksi otetaan mielellään vastaan kaikilta vanhemmilta.
********

4. NYT APUA ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN SIIRTYVILLEAlakoulusta yläkouluun siirtyminen on nuorelle suuri muutos, ja siihen tarvitaan tukea. Nuorten Akatemia on laatinut rehtoreille toimenpide-ehdotuksen, jossa kouluja kannustetaan vahvistamaan siirtymävaiheen käytänteitä. Ehdotuksessa painotetaan kasvatusvastuun jakamista sekä nuorten kuulemista ja osallistamista. Kannattaa tutustua Nuorten Akatemian ehdotukseen. www.vanhempainliitto.fi
********

5. VIRTAA JA VIRIKKEITÄ VANHEMPAINTOIMINTAAN 5.3.
Vanhempainliitto järjesti ajankohtaispäivät vanhempainyhdistyksille lauantaina 5.3. klo 10 - 15 Kiasmassa. Aiheina olivat mm. mediakasvatustaidot vanhemmille.
*****

6. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN RIEMU JA RAAMIT - LAATUA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN 29.3.

Opetusviraston järjestämässä koulutustilaisuudessa 29.3. kehitettiin kodin ja koulun yhteistyön laatua ja rakenteita ja jaettiin hyviä ideoita ja käytänteitä yhteistyön toteuttamisessa. Koulutus oli suunnattu rehtoreille, opettajille ja koulujen vanhempainyhdistysten ja johtokuntien jäsenille.
********

7. HELVARYn VUOSIKOKOUKSESSA 16.3. TÄRKEÄ SÄÄNTÖMUUTOSHuumetilaisuuden jälkeen 16.3. pidettiin HELVARYN sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksessa päätettiin vuosikokousasioiden lisäksi sääntömuutos, jossa johtokunnan kokoonpanon määräksi muutettiin 6 - 12 jäsentä nykyisen 6 sijaan.
******

Kevätterkuin
Anitta Aksela

HELVARYn sihteeri
http://www.helvary.blogspot.com/
--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille.

Ei kommentteja: