keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Kilpailuohjeet: "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa"

HELVARY julistaa *kilpailun* helsinkiläisille kouluille 2009 - 2010

"LAADUKASTA KODIN JA KOULUN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ HELSINKILÄISESSÄ KOULUSSA"

Kilpailuun vaaditaan vain tahtoa tehdä yhteistyötä opettajakunnan, johtokunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen välillä.

KILPAILUN TAVOITTEENA
- avata oman koulun opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteinen keskustelu rakentavassa hengessä.
- luoda keskustelun tuloksena kodin ja koulun yhteistyön rakenteet, joita arvioidaan ja parannetaan suunnitelmallisesti. Suositeltavaa on, että asiat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaa koulun johtokunta.
- tehdä yhteistyön kehittämisestä jatkuva prosessi.
- selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja.

KILPAILUAIKA KOKO LUKUVUOSI
- eli elokuusta 2009 kesäkuuhun 2010: toimintasuunnitelmasta toimintakertomukseen ja loppuarviointiin.
- Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 15. lokakuuta. anitta.aksela@edu.hel.fi
- Arviointilomake palautettava viimeistään 19.6.2010.

OHJEET ALOITUKSEEN
a) Esitelkää asia opettajienkokouksessa, johtokunnassa, vanhempainyhdistyksessä ja oppilaskunnassa.
b) Tehkää periaatepäätös mukaan lähtemisestä (johtokunnan päätös?)
c) Käykää keskustelua, millaista juuri meidän koulun kodin ja koulun yhteistyön tulisi olla. Apuna voi käyttää Laatua kodin ja koulun yhteistyötä –aineiston yhteenvetoa (s. 29 - 31), joista tässä mm. esimerkkejä:
- miten koulun opetussuunnitelmassa ja muissa asiakirjoissa on kuvattu yhteistyön käytänteiden toteutusta?
-vastaavatko yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki toisiaan
- saavatko vanhemmat riittävästi tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä?
- vallitseeko yhteistyössä koulun sisällä sovittu laadullinen ja määrällinen tasalaatuisuus?
- miten tietoa välitetään?
- tietävätkö vanhemmat, mitä tehdä, jos tulee ongelmia
- tulevatko koulun arki ja opettajien työtavat vanhemmille tutuiksi
- miten vanhemmat ja opettajat kommunikoivat? Onko ylilyöntejä puolin tai toisin?
- Lisäideoita keskusteluun ja Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön aineiston yhteenveto yhteistyön laatutekijöistä tulee lähipäivinä blogiin: www.helvary.blogspot.com
d) Johtokunta kerää kehittämisehdotukset ja ideat. Koulun toimintasuunnitelmaa 2009-2010 täydennetään yhteistyön suunnitelmalla ja esimerkiksi pelisäännöillä ja sovituilla käytenteillä.
e) Ilmoittaudukaa mukaan viim. 15.10. mennessä.
f) Viestittäkää kilpailusta vanhemmille ja oppilaille

KOULUN ITSEARVIOINTI KEVÄÄLLÄ
- Toukokuussa 2010
- Tärkein kriteeri on johtokunnan, vanhempien ja opettajien yhteinen tahtotila laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön, joka näkyy suunniteltuina toimenpiteinä ja joiden toteutumista seurataan
- Toimintakertomus 2009 – 2010 toteuma arvioidaan
- Lisäksi yhteistyön suunnitelman arviointi erillisellä HELVARYn lomakkeella. Yhteistyötä arvioivat sekä vanhempainyhdistys, johtokunta että opettajat.
- Koulu palauttaa arviointilomakkeen viimeistään 19.6.2010 HELVARY:n sihteerille aanitta.aksela@edu.hel.fi. Lomake julkaistaan syksyn aikana blogissa.

VOITTAJAKOULUN KRITEERIT
- Tärkein kriteeri on johtokunnan opettajakunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen/luokkatoimikuntien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön.
- Lisäksi valmiit toimivat systeemit kehittämisehdotukset, innovatiivisuus, valmiit nmallit, joita voi siirtää muihille kouluihin vaikuttavat.

PALKINTO
- Helsinkiläinen laadukas koulu kodin ja koulun yhteistyössä palkitaan juhlallisessa julkistamistilaisuudessa.
- Palkintona on maineen ja kunnian lisäksi kunniakirja ja kiertopalkinto.
- Palkintoraadissa mm. Suomen Vanhempainliiton ja Klaarin edustajat.

YHTEISTYÖTAHOT
- Klaari, sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö
- Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua

KILPAILUN PERUSTA
- Opetusministeriön "Perusopetuksen laatukriteerit"(2009), joista yhtenä laatukriteerinä on kodin ja koulun yhteistyö.
- Laatukriteerejä on yhteensä vain 10 kpl.
- Lisätietoja opetusministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Perusopetuksen_laatukriteerit.html - Täällä laatukriteeristön esittely ja linkki laatukriteereihin.
- Lisäksi opetushallituksen ja Suomen Vanhempainliiton "Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön" -aineisto (2007), joka on kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen apuväline. Sen avulla koulut ja vanhemmat voivat arvioida lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kodin ja koulun yhteistyön keskeisten periaatteiden toteutumista omassa kouluyhteisössään. http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

HELVARY-tiedote 2_2009

HYVÄT VANHEMMAT, JOHTOKUNNAT JA VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT!

Oikein reipasta syksyn alkua 2009 kaikille!
Tämä on HELVARYn eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n HELVARY-tiedote 2/2009.

Toivon, että lähetätte tätä viestiä eteenpäin.
***

HELVARY julistaa *kilpailun* helsinkiläisille kouluille

"LAADUKASTA KODIN JA KOULUN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ
HELSINKILÄISESSÄ KOULUSSA".


Kilpailuun vaaditaan vain *tahtoa tehdä yhteistyötä* opettajakunnan, johtokunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen välillä.

KILPAILUN TAVOITTEENA
- avata oman koulun opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteinen keskustelu rakentavassa hengessä.
- luoda keskustelun tuloksena kodin ja koulun yhteistyön rakenteet, joita arvioidaan ja parannetaan suunnitelmallisesti. Suositeltavaa on, että asiat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaa koulun johtokunta.
- tehdä yhteistyön kehittämisestä jatkuva prosessi.
- selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja.

KILPAILUAIKA KOKO LUKUVUOSI
- eli elokuusta 2009 kesäkuuhun 2010: toimintasuunnitelmasta toimintakertomukseen ja loppuarviointiin.
- Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 15. lokakuuta. Anitta.aksela @edu.hel.fi
- Arviointilomake palautettava viimeistään 19.6.2010.

OHJEET ALOITUKSEEN
a) Esitelkää asia opettajienkokouksessa, johtokunnassa, vanhempainyhdistyksessä ja oppilaskunnassa.
b) Tehkää periaatepäätös mukaan lähtemisestä (johtokunnan päätös?)
c) Käykää keskustelua, millaista juuri meidän koulun kodin ja koulun yhteistyön tulisi olla. Apuna voi käyttää Laatua kodin ja koulun yhteistyötä –aineiston yhteenvetoa (s. 29 - 31), joista tässä mm. esimerkkejä:
- miten koulun opetussuunnitelmassa ja muissa asiakirjoissa on kuvattu yhteistyön käytänteiden toteutusta?
-vastaavatko yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki toisiaan
- saavatko vanhemmat riittävästi tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä?
- vallitseeko yhteistyössä koulun sisällä sovittu laadullinen ja määrällinen tasalaatuisuus?
- miten tietoa välitetään?
- tietävätkö vanhemmat, mitä tehdä, jos tulee ongelmia
- tulevatko koulun arki ja opettajien työtavat vanhemmille tutuiksi
- miten vanhemmat ja opettajat kommunikoivat? Onko ylilyöntejä puolin tai toisin?
- Lisäideoita keskusteluun ja Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön aineiston yhteenveto yhteistyön laatutekijöistä tulee lähipäivinä blogiin: www.helvary.blogspot.com
d) Johtokunta kerää kehittämisehdotukset ja ideat. Koulun toimintasuunnitelmaa 2009-2010 täydennetään yhteistyön suunnitelmalla ja esimerkiksi pelisäännöillä ja sovituilla käytenteillä.
e) Ilmoittaudukaa mukaan viim. 15.10. mennessä.
f) Viestittäkää kilpailusta vanhemmille ja oppilaille

KOULUN ITSEARVIOINTI KEVÄÄLLÄ
- Toukokuussa 2010
- Tärkein kriteeri on johtokunnan, vanhempien ja opettajien yhteinen tahtotila laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön, joka näkyy suunniteltuina toimenpiteinä ja joiden toteutumista seurataan
- Toimintakertomus 2009 – 2010 toteuma arvioidaan
- Lisäksi yhteistyön suunnitelman arviointi erillisellä HELVARYn lomakkeella. Yhteistyötä arvioivat sekä vanhempainyhdistys, johtokunta että opettajat.
- Koulu palauttaa arviointilomakkeen viimeistään 19.6.2010 HELVARY:n sihteerille aanitta.aksela@edu.hel.fi. Lomake julkaistaan syksyn aikana blogissa.

VOITTAJAKOULUN KRITEERIT
- Tärkein kriteeri on johtokunnan opettajakunnan ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen/luokkatoimikuntien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön.
- Lisäksi valmiit toimivat systeemit kehittämisehdotukset, innovatiivisuus, valmiit nmallit, joita voi siirtää muihille kouluihin vaikuttavat.

PALKINTO
- Helsinkiläinen laadukas koulu kodin ja koulun yhteistyössä palkitaan juhlallisessa julkistamistilaisuudessa.
- Palkintona on maineen ja kunnian lisäksi kunniakirja ja kiertopalkinto.
- Palkintoraadissa mm. Suomen Vanhempainliiton ja Klaarin edustajat.

YHTEISTYÖTAHOT
- Klaari, sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö
- Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua

KILPAILUN PERUSTA
- Opetusministeriön "Perusopetuksen laatukriteerit"(2009), joista yhtenä laatukriteerinä on kodin ja koulun yhteistyö.
- Laatukriteerejä on yhteensä vain 10 kpl.
- Lisätietoja opetusministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Perusopetuksen_laatukriteerit.html - Täällä laatukriteeristön esittely ja linkki laatukriteereihin.
- Lisäksi opetushallituksen ja Suomen Vanhempainliiton "Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön" -aineisto (2007), joka on kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen apuväline. Sen avulla koulut ja vanhemmat voivat arvioida lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kodin ja koulun yhteistyön keskeisten periaatteiden toteutumista omassa kouluyhteisössään. http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/


Nyt kehitetään oman koulun kodin ja koulun yhteistyötä laadukkaammaksi!

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri

PS. HELVARYlla on blogi, jossa julkaistaan pöytäkirjat, tiedottteet jne. Käykäähän katsomassa! www.helvary.blogspot.com

--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille

tiistai 1. syyskuuta 2009

LAUSUNTO 15.6.2009

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS LAUSUNTO 15.6.2009


HELSINGIN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

HELVARY:N johtokunta pitää hyvänä, että Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa painotetaan uuden lastensuojelulain mukaisesti ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Erityisen myönteisenä pidämme maahanmuuttajaäitien ja 3.-6. -luokkalaisten väliinputoajien nostamista esiin.

Haluamme kiinnittää suunnitelmassa huomiota kuitenkin seuraaviin asioihin:

1. Suunnitelmassa ei nouse riittävästi esiin kodin ja koulun yhteistyö. Koulu on luontevin paikka havaita lasten ja nuorten varhaiset ongelmat, ja siksi ongelmien ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkein tekijä on toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö.

Kodin ja koulun yhteistyö on yksi opetusministeriön perusopetuksen laatukriteereistä (2009). Yhteistyö luo hyvinvointia monella tavalla, koska vanhemmat kuuluvat silloin osaksi koulun arkea ja ovat aktiivisia, osaavia ja tasavertaisia toimijoita koulun arjessa. Lisäksi yhteistyö luo yhteisöllisyyttä, joka tutkimusten mukaan edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä. On huomattava, että yhteistyötä ovat arviointikeskusteluiden lisäksi myös vanhempien osallisuutta ja toimijuutta korostava toiminta, kuten vanhempainyhdistykset ja luokkatoimikunnat.

a. Perusopetuksen opetussuunnitelma mukaan koulun tulee olla aloitteentekijä kodin ja koulun yhteistyössä. Nyt alueellinen tasa-arvo ei toteudu, koska yhteistyökäytännöt vaihtelevat koulusta ja koulun johdosta riippuen. Siksi mielestämme nimenomaan koulujen johtokuntien tulisi olla vastuussa oman koulunsa kodin ja koulun yhteistyöstä. Tämä tavoite puuttuu Helsingin kaupungin johtosäännöstä, jossa määritellään johtokuntien tehtävät.

Kodin ja koulun yhteistyön käytännöt, pelisäännöt ja sisältö tulisi kirjata yksityiskohtaisesti lukuvuosisuunnitelmaan sen jälkeen, kun on keskusteltu vanhempien ja opettajien kanssa. Näin yhteistyötä voidaan keväisin arvioida ja kehittää. Täten voidaan taata tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin asuinalueesta riippumatta. (prosessi- ja resurssitavoite, kohta 2.)

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät kodin ja koulun vuoropuhelu ja luonteva yhteistyö. Vanhemmilla ja opettajilla on yhteinen tavoite, lapsen ja nuoren hyvinvointi, mutta vuorovaikutuksen ongelmat johtavat usein ristiriitoihin, yhteistyön katkeamiseen ja valituksiin.

b. Luokanvalvojien ja lukioiden ryhmänohjaajien roolia havaita opetusryhmänsä oppilaan alkavat ongelmat tulisi vahvistaa. Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien jälkeen mm. Vantaalla lukion ryhmänohjaajia on alettu kouluttaa esim. ongelmien havaitsemiseen. Mielestämme Helsingin hyvinvointisuunnitelman henkilöstötavoitteessa tulisi olla mukana luokanvalvojien ja lukioiden ryhmänohjaajien täydennyskoulutus. Yläluokilla ja lukioissa vain luokanvalvojilla ja ryhmänohjaajilla on mahdollisuus havaita oppilaan mielialan muutokset, masennus, ulkonäkömuutokset (esim. laihtuminen), päihteiden käyttö tai perheongelmat.

c. Tiedottamista vanhemmille tulee lisätä. Useimmat vanhemmat eivät tiedä koulun tukipalveluja (esim. kuraattori, oppilashuoltoryhmä) tai muita mahdollisuuksia avun saamiseen ongelmatilanteissa. Helvaryn mielestä vanhemmuuden tukemista olisi antaa ohjeita ja tietoa ongelmatilanteissa toimimiseen koulun nettisivujen kautta. Muutenkaan hyvinvointisuunnitelmassa ei nouse esille vanhemmille tiedottaminen.

2. Hyvinvointisuunnitelmassa lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteet on jaettu neljään kohtaan, joista numero 2 on vanhemmuuden ja vanhempien osallisuuden vahvistuminen. Mielestämme suunnitelman johtamisessa, seurannassa ja arvioinnissa myös vanhemmuuden ja vanhemmuuden osallisuuden vahvistumista tulisi mitata. Nyt ko. kohdassa vanhempia ei mainita.

3. Hallintokuntien yhteistyötä tulisi lisätä mm. 3. - 6. -luokkalaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi, esimerkiksi nuorisotoimi iltapäivisin kouluihin.

4. On hyvä, että lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä osallisuutta kehitetään kulttuuri- ja taidetoiminnan kautta (III Tavoite, Kärkihanke 2). Kuitenkin mielestämme lasten ja nuorten omaehtoinen tekeminen, ryhmäyttämis-, draama- ja ilmaisutaitoharjoitukset edistäisivät oppilaiden itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja paremmin. Esitämme, että oppilaiden omaehtoinen tekeminen lisätään kulttuurikasvatussuunnitelmaan.