sunnuntai 25. lokakuuta 2009

VIELÄ EHTII MUKAAN HELVARYN KILPAILUUN!

Onko lapsesi koulussa kodin ja koulun yhteistyö laadukasta?
Haluatteko kehittää yhteistyötä?


VIELÄ EHTII MUKAAN HELVARYN KILPAILUUN!

HELVARY ry. järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa".

Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010. Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

Toiset koulut ovat kertoneet joidenkin opettajien tai rehtoreiden olevan huolestuneita kilpailusta aiheutuvasta mahdollisesta lisätyöstä. Kilpailun tarkoituksena ei kuitenkaan missään tapauksessa ole lisätä opettajien työtä, vaan läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä. Yhteisen keskustelun avulla voidaan selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. Tästä syystä myös Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen eli opettajille.

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä helsinkiläistä koulua. Tuleehan teidänkin koulunne mukaan? Kilpailun on mahdollista jälki-ilmoittautua tammikuun loppuun 2010 asti.asti.anitta.aksela@edu.hel.fi

Kilpailun suojelijana toimii Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen.

Lisätietoja HELVARYn blogista www.helvary.blogspot.fi

LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2009

HELVARYN KILPAILU: ”LAADUKASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ HELSINKILÄISESSÄ KOULUSSSA”


HELVARY ry., Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys, järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa".

Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010. Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

”Kilpailun tavoitteena on avata opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteistä keskustelua rakentavassa hengessä”, kertoo HELVARYn puheenjohtaja Tuija Tikkanen. Helsinkiläisissä kouluissa on kovin erilaisia käytäntöjä siinä, miten kodin ja koulun yhteistyöhön suhtaudutaan puolin ja toisin, joten avoin keskustelu voi selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. ”Varsin monessa koulussa kodin ja koulun yhteistyö on jo uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti luonteva osa koulun arkea, mutta valitettavasti ei kaikissa. HELVARYn kilpailun tavoitteena on innostaa kaikkia kehittämään oman koulunsa toimintaa omista lähtökohdistaan”, jatkaa Tikkanen.

Kilpailun suojelijana toimii Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Hänen mukaansa lasten ja nuorten myönteisen kasvun keskeinen kulmakivi on koulun hyvä ilmapiiri. "Oppimista tukevan myönteisen ilmapiirin luomisessa kodin ja koulun välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ovat ehdottoman tärkeitä. Tämä kilpailu auttaa löytämään ja viemään eteenpäin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä", sanoo Haatainen.

Kilpailun tuloksena voi syntyä kodin ja koulun yhteistyön rakenteita, joita johtokunnat voivat arvioida ja parantaa suunnitelmallisesti. Suositeltavaa HELVARYn mielestä olisi, että asiat kirjattaisiin koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaisi koulun johtokunta ”Kuitenkin tärkeintä olisi saada koulu ja vanhemmat yhteiseen tahtotilaan yhteistyön kehittämiseksi. Kilpailuun voi osallistua, vaikka muutos olisi pienikin, kunhan suunta on selvä, kannustaa Tikkanen.

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen eli helsinkiläisille opettajille”, jatkaa Tikkanen. ”Kilpailun tarkoituksena ei suinkaan ole lisätä opettajien työtä, vaan lisätä läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä.” ”Opettajat ja vanhemmat toimivat yhteisen päämäärän – lapsen – hyväksi, mutta sitä ei arjessa aina muisteta”, pahoittelee Tikkanen, joka tuntee koulun arjen myös oman opettajantyönsä kautta. ”

Kilpailun muita yhteistyötahoja ovat Klaari eli Helsingin sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö sekä Suomen Vanhempainliitto. Kilpailuohjeet löytyvät HELVARY blogista www.helvary.blogspot.com

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä koulua.

Lisätietoja Tuija Tikkanen, puheenjohtaja, HELVARY ry. 040 7435695, tuija.tikkanen@vantaa.fi
HELVARY ry. on Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys, joka edistää vanhempainyhdistysten, opetustoimen ja Helsingin kaupungin hallinnon välistä yhteistyötä.


Kilpailun perustana olevat asiakirjat:
1. Opetusministeriön perusopetuksen uusittu laatukriteeristö, joista yhtenä kymmenestä laatukortista on kodin ja koulun yhteistyö. http://www.minedufi/OPM/Julkaisut/2009/Perusopetuksen_laatukriteerit.html
2. Opetushallituksen ja Suomen Vanhempainliiton koordinoiman yhteistyöryhmän tekemä Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -aineisto (2007). http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

HELVARY-tiedote _2009

HYVÄT VANHEMMAT , VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT JA KOULUN AIKUISET!


Tämä on HELVARYn eli Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n
HELVARY-tiedote 3/2009. Tiedote sisältää peräti yhdeksän kohtaa:

1) Kilpailun suojelijaksi Tuula Haatainen
2) Kilpailun ilmoittautumisaikaa pidennetty
3) Intoudu kilpailusta - Voittajakouluksi?
4) Opetuskonsultti Verkka HELVARYn kokouksessa
5) Tapaaminen opetuslautakunnan pj. Pia Pakarisen kanssa
6) Vanhempainliiton kysely kouluhyvinvoinnista
7) Toimintakertomukset Vanhempainliittoon
8) Yhteystietojen päivittäminen
9) Blogissa vinkkejä kilpailun aloitukseen ym.. www.helvary.blogspot.com
Liitteenä Lehdistötiedote kilpailusta

Toivomme, että välitätte tiedotetta eteenpäin koulunne vanhempainyhdistyksen jäsenille ja muille aktiivitoimijoille. Kilpailuasiasta tiedottaminen on tärkeää myös johtokunnalle, rehtorille ja opettajille. Kiitos!
---

*** 1. TUULA HAATAINEN KILPAILUN SUOJELIJAKSI
HELVARY järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa". Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010.

Kilpailun suojelijaksi on lupautunut Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Hänen mukaansa lasten ja nuorten myönteisen kasvun keskeinen kulmakivi on koulun hyvä ilmapiiri. "Oppimista tukevan myönteisen ilmapiirin luomisessa kodin ja koulun välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ovat ehdottoman tärkeitä. Tämä kilpailu auttaa löytämään ja viemään eteenpäin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä.”

**** 2. KILPAILUN ILMOITTAUTUMISAIKAA PIDENNETTY
Toiset koulut ovat kertoneet joidenkin opettajien tai rehtoreiden olevan huolestuneita kilpailusta aiheutuvasta mahdollisesta lisätyöstä. Kilpailun tarkoituksena ei kuitenkaan missään tapauksessa ole lisätä opettajien työtä, vaan läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä. Yhteisen keskustelun avulla voidaan selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. Tästä syystä myös Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen (opettajille).

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä helsinkiläistä koulua. Tuleehan teidänkin koulunne mukaan? Kilpailun on mahdollista jälki-ilmoittautua tammikuun loppuun 2010 asti.anitta.aksela@edu.hel.fi

*** 3. INTOUDU KILPAILUSTA - VOITTAJAKOULUKSI?
Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

Kilpailuun voi osallistua, vaikka ottaisi esimerkiksi vain yhden ”Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä” (ks. blogi) kohdista yhteiseen käsittelyyn, siis vain yhden mustan ympyrän . Yhteinen halu muuttaa ko. asiaa ”yhteiseksi hyväksi” riittää. Tavoitteena on siis JOKO aloittaa yhteistyön kehittäminen TAI jatkaa ja parantaa jo laadukasta yhteistyötä. Tavoite riippuu koulusta. (Vinkkejä aloitukseen on blogissa ja HELVARY-tiedotteessa 2/2009.)

*** 4. OPETUSKONSULTTI KIRSI VERKKA HELVARYN KOKOUKSESSA
Helsingin opetusviraston kodin ja koulun yhteistyöstä ja sen kehittämisestä vastaava opetuskonsultti Kirsi Verkka vieraili HELVARYn syyskuun kokouksessa. Keskustelimme kilpailusta, joka on saanut myönteisen vastaanoton myös opetusvirastossa. Lisäksi pohdimme, miten yhdessä voisimme edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Millaista esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksen tulisi olla?

Yhteistyön tuloksena HELVARYn puheenjohtaja sai kutsun päästä kouluttajaksi Helsingin opetusviraston Luokanvalvojasta luokanohjaajaksi –koulutukseen 5.11., jossa yhtenä teemana on kodin ja koulun yhteistyö ja toiminnallinen vanhempainilta (yläkoulussa).

*** 5. OPETUSLAUTAKUNNAN PJ.:N TAPAAMINEN 12.11.
Opetuslautakunnan puheenjohtaja Pia Pakarinen tulee HELVARYn kokoukseen 12.11. Kokoukset ovat aina kaikille avoimia, joten tervetuloa keskustelemaan Helsingin opetustoimen budjetista ja siitä, miten valtionosuuksien muutos tulee vaikuttamaan Helsingissä. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

***6. KYSELY ESIOPETUKSESSA, PERUSOPETUKSESSA JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA OLEVIEN LASTEN VANHEMMILLE
Suomen Vanhempainliitto ja Koulutuksen arviointineuvosto kartoittavat vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimivuudesta. Kysely on auki 5.11.2009 asti. www.suomenvanhempainliitto.fi/kysely
Käy vastaamassa kyselyyn! Välitäthän tätä viestiä eteenpäin koulusi ja asuinalueesi vanhemmille sekä muille tutuille, joilla on esikoulu-, peruskoulu-, lukio- tai ammattioppilaitosikäisiä lapsia.

*** 7. TOIMINTAKERTOMUKSET VANHEMPAINLIITTOON
Muistattehan lähettää yhdistyksenne toimintakertomuksen Vanhempainliittoon. Niistä löytyy muille yhdistyksille upeita toimintamalleja ja vinkkejä. Johanna.artola@suomenvanhempainliitto.fi

***8. YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Muistattehan lähettää yhdistyksen uuden puheenjohtajan nimen ja sähköpostiosoitteen sihteerille anitta.aksela@edu.hel.fi

***9. BLOGISSA VINKKEJÄ KILPAILUN ALOITUKSEEN
HELVARYn blogissa on vinkkejä kilpåailun alioitukseen, Yhteenveto Kodin ja koulun yhteistyön laatutekijöistä jne. www.helvary.blogspot.com


Syysterveisin

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri

--------
HELVARY ry. eli Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille.

keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Vinkkejä kilpailuun / lokakuu 2009

1. Käykää johtokunnassa / vanhempainyhdistyksessä /opettajankokouksessa läpi ”Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä” (löytyy blogista Kilpailu-otsikon alta). Mitkä asiat ovat meillä hyvin? Missä asiassa kannattaisi kehittyä? Mista asiasta kannattaisi aloittaa?

2. Kilpailuun voi osallistua, vaikka ottaisi vain yhden Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä kohdista yhteiseen käsittelyyn (siis yhden mustan ympyrän) . Yhteinen halu muuttaa ko. asiaa ”yhteiseksi hyväksi” riittää. Tavoitteena on siis JOKO aloittaa yhteistyön kehittäminen TAI jatkaa ja parantaa jo laadukasta yhteistyötä. Tavoite riippuu koulusta. Kannattaa aloittaa pienestä. Pääasia on että aloittaa! :)

3. Kannattaa huomata, että kilpailun tavoite ei ole lisätä opettajien työmäärää, vaan selkiyttää yhteistyön rakenteita.

4. Koulu voi yhdessä tehdä esimerkiksi pelisäännöt kodin ja koulun yhteistyölle. Pelisäännöt voivat koskea esimerkiksi seuraavia asioita:
- Mitkä ovat vanhemman mitkä opettajan roolit ja tehtävät? (Riittävän unen takaaminen lapselle on jo aika haastavaa , mutta auttaisi opettajaa aika paljon työssä, samoin kuin lasta :),
- Mikä on riittävä yhteistyön määrä opettajalle (Opettaja on ihan hyvä, vaikka ei ehdi tulla luokkatoimikunnan kokouksiin :))
– Kuinka monta vanhempainiltaa? Kuinka monta vanhempianvarttia?
- Mitä tehdä ongelmatilanteessa (Kun lapsi kertoo, että luokassa on sattunut jotain. Soitetaanko rehtorille vai selvitetäänkö opettajalta, mitä on tapahtunut?),
- Miten ja koska opettajiin saa yhteyttä, miten opettajille/vanhemmille puhutaan tai kirjoitetaan? (Näissäkin on joskus ylilyöntejä)
- Kannustaahan koulu vanhempien yhteistoimintaan (luokkatoimikunnat)?
- Pitäisikö myönteistä palautetta antaa enemmän (niin opettajille, vanhemmille, kuin lapsille)?
- Miten muistaisimme arvostaa toistemme asiantuntemusta?

5. Vanhemmille ja opettajille voi tehdä kyselyn, jossa kysytään kehittämisehdotuksia. Kyselun voi tehdä myös Laatutekijöiden pohjalta.

6. Vanhemmat ja opettajat voisivat miettiä, millainen olisi unelmakoulu.

7. Vanhempainyhdistys voi järjestää tilaisuuden pelisäännöistä.

8. Oppilaskunta mukaan miettimään sitä, mihin vanhempia tarvitaan koulussa?

Yhteenveto kodin ja koulun yhteistyön laatutekijöistä

Lähde: Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -aineisto(2007) s. 29 – 31
http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

Laatuaineistoon on koottu kodin ja koulun yhteistyön laatua kuvaavia tekijöitä. Yhteistyö on eritelty neljälle tasolle: kunnan, koulun, luokan ja oppilaan tasolle.

On tärkeää pohtia yhdessä, millaista oman koulun laadukas yhteistyö voisi olla. Näitä tekijöitä kannattaa käytä keskustelun pohjana. Kehittäminen kannattanee kuitenkin aloittaa vain jostakin yhdestä kohdasta.

”Kodin ja koulun yhteistyössä laatua on:

Koulun tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on olennainen osa koulun toimintakulttuuria
• rehtori kannustaa oppilaita, vanhempia ja koulun henkilöstöä kodin ja koulun yhteistyöhön ja tukee sen käytänteiden toteuttamista koulussa
• koulun henkilöstöllä on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet ja riittävä tuki yhteistyön toteuttamiseen
• koulun opetussuunnitelmassa ja muissa koulun asiakirjoissa on kuvattu yhteistyön käytänteiden toteutusta
• kouluun on laadittu kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma, jota täsmennetään vuosittain
• koulun toimintakulttuuri ja tilat tukevat avointa ja välitöntä vuorovaikutusta vanhempiin
• kodin ja koulun yhteistyön rakenteet ovat selkeät ja ne ovat vanhempien tiedossa
• yhteistyötä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä vanhempien kanssa
• vanhemmilla ja koulun henkilöstöllä on riittävän yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituksesta ja toimintatavoista
• kodin ja koulun yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja menetelmiltään monipuolista
• yhteistyön käytänteissä vallitsee koulun sisällä tietty laadullinen ja määrällinen yhdenmukaisuus
• yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki vastaavat toisiaan
• oppilaat ja oppilaiden ikä on huomioitu kodin ja koulun yhteistyön toimintatavoissa
• kodin kanssa tehtävä yhteistyö muodostaa jatkumon, jossa kiinnitetään
• erityistä huomiota oppilaan oppimispolun siirtymävaiheisiin
• koulu tukee vanhempien ja oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisössä yhdessä

Luokan tasolla
• koulun henkilöstön asenne kodin ja koulun yhteistyöhön on positiivinen ja voimavaralähtöinen
• vanhempien kanssa on keskusteltu kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä odotuksista ja sovittu yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä
• vanhemmat arvostavat yhteistyötä koulun kanssa
• yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja toimintatavoiltaan monipuolista
• koulun arki ja opettajan työtavat tulevat vanhemmille tutuiksi
• opettaja ja koulun henkilöstö tukee sekä vanhempien että oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• yhteistyön toteuttamisen vastuuta jaetaan opettajien ja vanhempien kesken

Oppilaan tasolla
• vuorovaikutus on lähtökohdiltaan positiivista
• vanhemmat saavat tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä
• vanhemmat tulevat kuulluiksi lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
• vanhemmat kertovat opettajalle tiedot, jotka ovat tarpeellisia lapsen opetuksen järjestämisessä
• oppilas on mukana ja hän tulee kuulluksi häneen liittyviä asioita käsiteltäessä
• oppimisen vaikeuksiin puututaan varhain ja yhteistyössä vanhempien kanssa

Kunnan tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on määritelty ja täsmennetty kunnan opetussuunnitelmassa
• kodin ja koulun yhteistyön toteuttaminen on otettu huomioon koulutoimen henkilöstön työtehtävissä ja sen toteuttamiseen on varattu riittävät voimavarat
• koulun toimintaa kehitetään yhdessä vanhempien ja oppilaiden kanssa
• kodin ja koulun yhteistyö kattaa myös oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan
• opettajien täydennyskoulutus on ajan tasalla
• kodin ja koulun yhteistyön ymmärretään ulottuvan myös koulutuspalvelujen järjestämiseen (esim. kouluverkkokysymykset), ja kunnalla on periaatepäätökset siitä, kuinka vanhempia ja oppilaita kuullaan näissä asioissa
• kunnassa on ratkaistu, kuinka vanhemmat ja oppilaat osallistuvat koulun hallintoon
• koulurakentamisessa ja oppimisympäristön suunnittelussa otetaan huomioon myös yhteistyön tarvitsemat tilat
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan"