keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Vinkkejä kilpailuun / lokakuu 2009

1. Käykää johtokunnassa / vanhempainyhdistyksessä /opettajankokouksessa läpi ”Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä” (löytyy blogista Kilpailu-otsikon alta). Mitkä asiat ovat meillä hyvin? Missä asiassa kannattaisi kehittyä? Mista asiasta kannattaisi aloittaa?

2. Kilpailuun voi osallistua, vaikka ottaisi vain yhden Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä kohdista yhteiseen käsittelyyn (siis yhden mustan ympyrän) . Yhteinen halu muuttaa ko. asiaa ”yhteiseksi hyväksi” riittää. Tavoitteena on siis JOKO aloittaa yhteistyön kehittäminen TAI jatkaa ja parantaa jo laadukasta yhteistyötä. Tavoite riippuu koulusta. Kannattaa aloittaa pienestä. Pääasia on että aloittaa! :)

3. Kannattaa huomata, että kilpailun tavoite ei ole lisätä opettajien työmäärää, vaan selkiyttää yhteistyön rakenteita.

4. Koulu voi yhdessä tehdä esimerkiksi pelisäännöt kodin ja koulun yhteistyölle. Pelisäännöt voivat koskea esimerkiksi seuraavia asioita:
- Mitkä ovat vanhemman mitkä opettajan roolit ja tehtävät? (Riittävän unen takaaminen lapselle on jo aika haastavaa , mutta auttaisi opettajaa aika paljon työssä, samoin kuin lasta :),
- Mikä on riittävä yhteistyön määrä opettajalle (Opettaja on ihan hyvä, vaikka ei ehdi tulla luokkatoimikunnan kokouksiin :))
– Kuinka monta vanhempainiltaa? Kuinka monta vanhempianvarttia?
- Mitä tehdä ongelmatilanteessa (Kun lapsi kertoo, että luokassa on sattunut jotain. Soitetaanko rehtorille vai selvitetäänkö opettajalta, mitä on tapahtunut?),
- Miten ja koska opettajiin saa yhteyttä, miten opettajille/vanhemmille puhutaan tai kirjoitetaan? (Näissäkin on joskus ylilyöntejä)
- Kannustaahan koulu vanhempien yhteistoimintaan (luokkatoimikunnat)?
- Pitäisikö myönteistä palautetta antaa enemmän (niin opettajille, vanhemmille, kuin lapsille)?
- Miten muistaisimme arvostaa toistemme asiantuntemusta?

5. Vanhemmille ja opettajille voi tehdä kyselyn, jossa kysytään kehittämisehdotuksia. Kyselun voi tehdä myös Laatutekijöiden pohjalta.

6. Vanhemmat ja opettajat voisivat miettiä, millainen olisi unelmakoulu.

7. Vanhempainyhdistys voi järjestää tilaisuuden pelisäännöistä.

8. Oppilaskunta mukaan miettimään sitä, mihin vanhempia tarvitaan koulussa?

Ei kommentteja: