sunnuntai 25. lokakuuta 2009

LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2009

HELVARYN KILPAILU: ”LAADUKASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ HELSINKILÄISESSÄ KOULUSSSA”


HELVARY ry., Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys, järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa".

Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010. Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

”Kilpailun tavoitteena on avata opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteistä keskustelua rakentavassa hengessä”, kertoo HELVARYn puheenjohtaja Tuija Tikkanen. Helsinkiläisissä kouluissa on kovin erilaisia käytäntöjä siinä, miten kodin ja koulun yhteistyöhön suhtaudutaan puolin ja toisin, joten avoin keskustelu voi selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. ”Varsin monessa koulussa kodin ja koulun yhteistyö on jo uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti luonteva osa koulun arkea, mutta valitettavasti ei kaikissa. HELVARYn kilpailun tavoitteena on innostaa kaikkia kehittämään oman koulunsa toimintaa omista lähtökohdistaan”, jatkaa Tikkanen.

Kilpailun suojelijana toimii Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Hänen mukaansa lasten ja nuorten myönteisen kasvun keskeinen kulmakivi on koulun hyvä ilmapiiri. "Oppimista tukevan myönteisen ilmapiirin luomisessa kodin ja koulun välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ovat ehdottoman tärkeitä. Tämä kilpailu auttaa löytämään ja viemään eteenpäin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä", sanoo Haatainen.

Kilpailun tuloksena voi syntyä kodin ja koulun yhteistyön rakenteita, joita johtokunnat voivat arvioida ja parantaa suunnitelmallisesti. Suositeltavaa HELVARYn mielestä olisi, että asiat kirjattaisiin koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaisi koulun johtokunta ”Kuitenkin tärkeintä olisi saada koulu ja vanhemmat yhteiseen tahtotilaan yhteistyön kehittämiseksi. Kilpailuun voi osallistua, vaikka muutos olisi pienikin, kunhan suunta on selvä, kannustaa Tikkanen.

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen eli helsinkiläisille opettajille”, jatkaa Tikkanen. ”Kilpailun tarkoituksena ei suinkaan ole lisätä opettajien työtä, vaan lisätä läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä.” ”Opettajat ja vanhemmat toimivat yhteisen päämäärän – lapsen – hyväksi, mutta sitä ei arjessa aina muisteta”, pahoittelee Tikkanen, joka tuntee koulun arjen myös oman opettajantyönsä kautta. ”

Kilpailun muita yhteistyötahoja ovat Klaari eli Helsingin sosiaaliviraston ehkäisevä päihdetyö sekä Suomen Vanhempainliitto. Kilpailuohjeet löytyvät HELVARY blogista www.helvary.blogspot.com

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä koulua.

Lisätietoja Tuija Tikkanen, puheenjohtaja, HELVARY ry. 040 7435695, tuija.tikkanen@vantaa.fi
HELVARY ry. on Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys, joka edistää vanhempainyhdistysten, opetustoimen ja Helsingin kaupungin hallinnon välistä yhteistyötä.


Kilpailun perustana olevat asiakirjat:
1. Opetusministeriön perusopetuksen uusittu laatukriteeristö, joista yhtenä kymmenestä laatukortista on kodin ja koulun yhteistyö. http://www.minedufi/OPM/Julkaisut/2009/Perusopetuksen_laatukriteerit.html
2. Opetushallituksen ja Suomen Vanhempainliiton koordinoiman yhteistyöryhmän tekemä Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -aineisto (2007). http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

Ei kommentteja: