keskiviikko 12. marraskuuta 2014

HELVARY-tiedote 5/2014 [12.11.2014]

HELVARY-tiedote 5/2014

HELVARY toivottaa kaikille jäsenilleen energistä alkutalvea! Lähetättehän tiedotteen eteenpäin oman koulun vanhemmille, opettajille ja muihin verkostoihinne.

Tässä tiedotteessa
1. HELVARY järjestäytyy alueellisesti
2. Vanhempainliiton vuosikokous 22.11., muista valtakirja!
3. HELVARYn ehdokkaana Marika Mantere ja Kirsti Österman
4. Kouluille ohjeita markkinointiin ja sponsorointiin
5. Verohallitus: WC-paperia saa myydä!

1. HELVARY JÄRJESTÄYTYY ALUEELLISESTI
Aloitamme  uuden jäsenpalvelun ja organisoimme toimintamme Helsingissä alueellisesti. Alueita on neljä, ja kullekin tulee HELVARYssa olemaan oma aluevastaavansa. Aluetoiminta aloittaa tammikuussa 2015.

Helvaryn aluetoiminnasta luodaan juuri sellaista, mikä parhaiten palvelee kunkin alueen toimijoita. Toimintaa kehitetään yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Alustavasti tavoitteenamme on tarjota vanhempainyhdistyksille alueelliset kohtaamisareenat niin digimaailmassa kuin livenä sekä päästä paremmin kuuntelemaan jäsenistöämme: mitkä asiat nousevat esiin kullakin alueella.

2. VANHEMPAINLIITON VUOSIKOKOUS 22.11.2014
Vanhempainliiton vuosikokous pidetään lauantaina 22.11. Hotelli Arthurissa. Kokoukseen voi osallistua jokainen Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kello 9 ja kokous voi kestää kauankin.

Viime vuonna HELVARYN aloite Vanhempainliiton poliittisesta sitoutumattomuudesta herätti paljon keskustelua. Voimme olla ylpeitä siitä, että HELVARYn aktiivisen toiminnan vuoksi Vanhempainiliitossa on nyt vaaliohjeet. Nythän on jo taas vaalivuosi.

HELVARYN ehdokas Vanhempainliiton johtokuntaan on aktiivijäsen Marika Mantere, rautainen viestinnän ammattilainen ja kolmen tyttären äiti, jonka kokemus järjestövaikuttamisesta on vertaansa vailla. Marika panos Helvaryn aluetoiminnan kehittämisessä on ollut arvokasta: ajantasaista teknologiaosaamista ja visuaalisen viestinnän ammattitaitoa yhdistettynä syvälliseen sisältöjen tuntemukseen. Varajäsenehdokkaana on Kirsti Österman, joka on ollut Vanhempainliiton johtokunnassa viime vuonna.

Jokainen yhdistys voi oman yhdistyksensä lisäksi edustaa viittä (5) muuta jäsenyhdistystä valtakirjalla (voit ladata valtakirjapohjan täältä). Jos et pääse kokoukseen, lähetä valtakirjasi jollekulle HELVARYn jäsenelle tai ota yhteyttä sihteeri Anitta Akselaan (anitta.aksela@gmail.com). HELVARYn näkökulma liitossa on tärkeä!

3. KOULUILLE OHJEITA MARKKINOINTIIN JA SPONSOROINTIIN
Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Tiiviissä muistiossa on kaikille vanhemmille ja vanhempainyhdistystoimijoille hyödyllistä asiaa mm. koskien kouluvalokuvauksia sekä varojen keruuta yhteiseen käyttöön kuten leirikouluihin tai opintoretkiin.

Lue lisää: http://www.oph.fi/download/159339_koulujen_ja_oppilaitosten_seka_yritysten_valinen_yhteistyo_markkinointi_ja_s.pdf

4. YHDISTYKSET SAAVAT MYYDÄ WC-PAPERIA VEROTTOMASTI!
Verohallinto on päivittänyt yhteisöjen (kuten vanhempainyhdistysten) tulojen verotusta koskevat ohjeensa.

Vanhempainyhdistykset tekevät varainhankintaa myymällä esimerkiksi wc- ja talouspapereita, pesuaineita ja keksejä. Tällainen myyntitoiminta on liiketoimintaa ja siten veronalaista tuloa, mikäli tuotteiden myynti tapahtuu rajoittamattomalle tai laajalle asiakaskunnalle.

Hyödykemyynti voi olla vanhempainyhdistyksen verovapaata varainhankintaa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• Myyntitoiminta on satunnaista
• Myyntitoiminta tapahtuu talkootyönä ilman vakituista myyntipistettä
• Myynti kohdistuu jäsenistöön ja sen lähipiiriin
• Toiminta on suhteellisen pientä sekä
• Tuotteiden myyntihinnat ovat myös korkeampia kuin vastaavat tuotteet marketista ostettuna. Tällöin tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus.

Ohje löytyy linkistä: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoil%2833125%29luonnos26.9.2014

Mukavaa syksyä kaikille! Muistakaa päivittää jäsentietonne HELVARYlle!


Anitta Aksela
sihteeri
HELVARY ry

anitta.aksela@gmail.com

http://helvary.blogspot.fi/