maanantai 31. toukokuuta 2010

HELVARY-tiedote 3/2010

HYVÄT VANHEMMAT JA VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT!

Hyvää kesän alkua kaikille! Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen HELVARY-tiedote 3/2010.
******

Tässä tiedotteessa

- HELVARYn kilpailun lopppusuora
- Kilpailun osallistujakouluja esitellään syksyllä kaikille
- Opas kodin ja koulun viestintään Vantaalla
- Selvin päin kesään!
- OAJ ja Vanhempainliitto tiivistävät yhteistyötä

*Välitättehän tiedotetta eteenpäin yhdistyksissänne.*
********

1. HELVARYN KILPAILUN LOPPUSUORA
Viimeinen ponnistus alkaa! Nyt on aika palauttaa "Laadukasta kodin ja koulun välistä yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa" -kilpailun arviointilomake. Arviointiraadissa mm. Vanhempainliiton edustajia. Voittajakoululle myönnetään kiertopalkinto ja kunniakirja sekä rutkasti julkisuutta. Tulos julkistetaan elokuun aikana.

Arviointilomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä etsimme myös vanhempaintoiminnan hyviä käytänteitä, joita Helvary esittelee ensi lukuvuonna muillekin kouluille. Arviointilomake liitteenä ja blogissa. Viimeinen palautuspäivä 19.6.2010. Mahdollisiin kysymyksiin vastaavat sihteeri ja puheenjohtaja. Yhteystiedot ks. blogi. www.helvary@blogspot.fi
**********

2. KILPAILUN OSALLISTUJAKOULUT
Kilpailuun ilmoittautui siis 15 kovatasoista koulua! Esittelemme kouluja ja hyviä käyntäntöjä ensi lukuvuonna blogissa ja/tai HELVARY-tiedotteessa.
Mukana ovat

Aleksis Kiven peruskoulu
Helsingin Kristillinen koulu
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
Helsingin Yhtenäiskoulu
Hiidenkiven peruskoulu
Käpylän peruskoulu
Laakavuoren ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Pakilan ala-asteen koulu
Pakilan yläaste
Pitäjänmäen peruskoulu
Pohjois-Haagan ala-aste
Pukinmäen peruskoulu
Sakarinmäen koulu
Vartiokylän ala-asteen kouluAleksis Kiven peruskoulu
Helsingin Kristillinen koulu
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
Helsingin Yhtenäiskoulu
Hiidenkiven peruskoulu
Käpylän peruskoulu
Laakavuoren ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Pakilan ala-asteen koulu
Pakilan yläaste
Pitäjänmäen peruskoulu
Pohjois-Haagan ala-aste
Pukinmäen peruskoulu
Sakarinmäen koulu
Vartiokylän ala-asteen koulu
******

3. VANTAALLA KODIN JA KOULUN VIESTINTÄÄN OPAS
Vantaan kaupunki on saanut 7-9-vuosiluokille suunnatun kodin ja koulun välisen viestinnän oppaan. Opas on tarkoitettu koulun henkilökunnan käyttöön, ja siihen on kerätty konkreettisia vinkkejä ja suosituksia yläkoulun ja kodin väliseen viestinnän toteutukseen.

Opas syntyi tänä keväänä valmistuneen tutkimuksen tulosten perusteella. Terhi Unholan tekemässä tutkimuksessa selvitettiin kyselyn ja haastatteluiden avulla kodin ja koulun välisen viestinnän nykytilaa, sen onnistumisia ja sudenkuoppia. Tutkimuksessa kartoitettiin myös käytössä olevia viestintävälineitä, viestinnän sisältöjä ja rakenteita Lisätietoja http://www.vanhempainliitto.fi/ajankohtaista/vantaalla_kodin_ja_koulun_valiseen_viestintaan_laadittiin_opas/
******

4. SELVIN PÄIN KESÄÄN! -KAMPANJA 2010
Koulun päättäjäispäivä on erityisen merkityksellinen 6. ja 9. luokan päättäville. Uskomme, että kaikki aikuiset haluavat olla tukemassa nuorten päihteettömyyskulttuuria ja kouluvuoden päättämistä.

Selvin päin kesään! -kampanja haastaa vanhemmat ja nuorten parissa toimivat aikuiset tarjoamaan nuorille turvallisia vaihtoehtoja koulun päätöksen juhlistamiseen. Nuoret altistuvat jatkuvasti alkoholimainonnalle, joka antaa alkoholista hyvin myönteisen kuvan. Vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeää keskustella nuorten kanssa kriittisesti alkoholin markkinoinnista. Kannustetaan siis nuoria iloiseen, päihteettömään ja turvalliseen kesäfiilikseen"

Kampanjan nettisivuilta www.selvinpainkesaan.fi löytyy tietoa sekä nuorille että aikuisille.
*************

5. OPETTAJAT JA VANHEMMAT TIIVISTÄVÄT YHTEISTYÖTÄÄN
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Vanhempainliitto pelkäävät, että kunnat leikkaavat rajusti suomalaisen hyvinvoinnin perustaa säästämällä varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Järjestöt lähtevät nyt yhteistyössä turvaamaan suomalaisten lasten tulevaisuutta.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kursttilan mukaan ”Lapsen hyvän elämän edellytykset toteutuvat vain vahvalla kasvatuskumppanuudella. Kodin ja koulun yhteistyö on kirjattu perusopetuslakiin. Vanhemmat ja opettajat voivat yhteistyössä varmistaa, että laki toteutuu ja kunnat täyttävät velvoitteensa.”

Vanhempainliittoon kuuluvat vanhempainyhdistykset ja OAJ:n paikallisyhdistykset saavat toukokuussa kirjeen, jossa kannustetaan osapuolia verkostoitumaan.
Lisätietoja http://www.vanhempainliitto.fi/ajankohtaista/opettajat_ja_vanhemmat_tiivistavat_yhteistyotaan/
*****

Rentouttavaa kesää ja muistakaahan palauttaa kilpailulomakkeet!

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri
www.helvary.blogspot.fi
--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille

maanantai 17. toukokuuta 2010

HELVARYn mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 17.5.2010

Kaupunkia tulee kehittää lasten hyvinvoinnin ehdoilla

Kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan kaupunginjohtaja Jussi Pajusen vaatimusta toteuttaa alkuperäinen Helsingin palveluverkon leikkauslista. Mielestämme olisi järjetöntä palata sellaiseen leikkauslistaan, jonka virheet ja puutteet on jo lautakunnissa korjattu.

Palveluverkon kehittäminen eli erinomaisen positiivinen tavoite on turhalla kiireellä kääntynyt itseään vastaan. Kuitenkin ennakkoluulottomilla poikkihallinnollisilla palveluverkoston kehittämisen ideoilla olisi mahdollista löytää lisää tehokkuutta. Helsingin kaupunki toteuttikin onnistuneesti 2008-2009 palvelutilaverkon uudistamista hallintokuntien ja asukkaiden
yhteistyönä neljällä pilottialueella.

Tämä palveluverkkotyöryhmän ehdotus antaa selkeän yhteistyömallin siitä, miten Helsingissä palveluverkkoa voisi kehittää todellisessa yhteistyössä asukkaiden ja eri hallintokuntien kesken. Kokeilun tuloksena syntynyttä yhteistyömallia ei kuitenkaan ole hyödynnetty.

Pajusen leikkauslista rikkoo lisäksi Helsingin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (2009 - 2012), jonka valtuusto on
hyväksynyt. Hyvinvointisuunnitelman mukaan tavoittena on ”kehittää hallintokuntien rajat ylittäen peruspalveluja ja varhaista tukea niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy". Mihin tämä hyvinvointisuunnitelman perusperiaate on unohtunut?

Palveluverkon kehittämisessä on kyse arvoista: kaupunkia voi ns. kehittää joko lasten hyvinvointia ajatellen tai päättömästi leikaten. Uusia toimintatapoja kehittämällä voimme päästä aivan uudelle tasolle kaupungin päätöksenteossa ja kaupungin palvelujen kehittämisessä.

Haluamme nähdä lähikouluperiaatteen, hyvinvointisuunnitelman ja palveluiden laadun säilyttämisen myös käytännössä. Tästä toteutuksesta vastaavat kaupunginhallitus ja -valtuusto sekä lautakunnat - helsinkiläisten vanhempien valtuuttamina.


Tuija Tikkanen (pj.)
Tuula Ruokonen (varapj.)
HELVARY ry. eli Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys

Vanhemmat vaativat aluekulumisia - Kannanotto

HELVARY ry:n Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen vuosikokouksen 2010 julkilausuma palveluverkkojen supistuksista

Julkaisuvapaa 1.3.2010


ASUKKAITA ON KUULTAVA - PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄN ESITYS YHTEISTOIMINTAMALLIKSI HETI KÄYTTÖÖN!

Helsingin kaupunki käynnisti vuonna 2008 kehittämishankkeen palveluverkon uudistamiseksi hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyönä. Kehitetty poikkihallinnollisen yhteistoimintamalli julkistettiin marraskuussa 2009. Malli perustuu erittäin hyviin kokemuksiin yhteistoimintakokeilusta neljällä pilottialueella.

Palveluverkko 2010 -kehitystyössä ei tätä yhteistoimintamallia hyödynnetty. 18.1.2010 kokouksessaan kaupunginhallitus erityisesti kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen ja virastojen kanssa kuulemaan asukkaiden mielipiteitä palveluverkkojen kehittämisestä. Asukkaita ei kuitenkaan ole kuultu systemaattisesti eikä poikkihallinnollisesti. Lisäksi myös Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 – 2012 edellyttää hallintorajojen ylittävää yhteistoimintaa ja vanhemmuuden ja vanhempien osallisuuden vahvistamista.

*Siksi HELVARY vaatii, että Palveluverkkotyöryhmän ehdotus yhteistoimintamalliksi (ks. liite) otetaan heti käyttöön palveluverkon tarkistuksessa ja kehittämisessä, osana toiminnan ja talouden vuotuista suunnittelua.*

Palveluverkkotyöryhmän malli on asukaslähtöinen ja poikkihallinnollinen. Työryhmä oli opetuslautakunnan johtama, ja siinä oli mukana 13 hallintokuntaa. Alueiden asukkaita on kuultava perusteellisesti, ja asukkaiden tulee saada kehittää omaa aluettaan kokonaisuutena. Lisäksi mallissa kuullaan kaikkia alueen toimijoita, esimerkiksi koulujen ja lastentarhojen opettajia ja vanhempia, kirjastonkäyttäjiä, keskeisiä yhdistyksiä jne.Perusteluinaan HELVARY esittää seuraavaa:

1. ALUEILLA PITÄÄ JÄRJESTÄÄ KUNNOLLISIA KUULEMISTILAISUUKSIA KAIKILLE TOIMIJOILLE

HELVARYn mukaan asukkaita tulee kuulla systemaattisesti. Nyt lausuntoja palveluverkosta on pyydetty vain koulujen johtokunnilta. Muiden hallintokuntien palveluiden käyttäjiä ei ole juuri kuultu.

HELVARYn mielestä sähköinen palautekanava ei yksinään riitä asukkaiden kuulemiseksi. Sähköistä palvelua osaavat tehokkaasti käyttää vain koulutetut ja parempiosaiset. Erityisesti maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien on vaikeaa osallistua keskusteluun ja näin vaikuttaa päätöksentekoon. Alueellinen tasa-arvokaan ei menettelyssä toteudu, koska toisia alueita on pilottihankkeessa kuultu perusteellisesti ja toiset saavat tyytyä palautekanavaan.

HELVARYn mielestä kaupunginhallituksen asettama aikataulu palveluverkon tarkistamiseen ja mahdollisten säästökohteiden huolelliseen valmisteluun on ollut liian tiukka. Palveluverkon kehittämisessä on kyse arvoista: erityisesti lastemme hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Siksi aikaa on saatava lisää.


2. ALUEITA PITÄÄ KEHITTÄÄ KOKONAISUUKSINA, EI HALLINTOKUNNITTAIN

HELVARY esittää, että palveluverkkotyöryhmän yhteistoimintamalli otetaan käyttöön nyt myös niillä alueilla, jotka eivät kuuluneet em. työryhmän pilottialueisiin (pilottialueita olivat Myllypuro, Jakomäki, Konala, Tapanila).

HELVARY edellyttää, että kaupunki noudattaa tekemäänsä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2009-2012. Suunnitelman painopisteenä on ”kehittää hallintokuntien rajat ylittäen peruspalveluja ja varhaista tukea niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy." Lapset ja nuoret kasvavat lähialueilla. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistää olennaisesti se, että palvelut on järjestetty alueen asukkaita kuullen, alueen yhteistoimintana.

Helka ry. tarjosi kannanotossaan 22.12.2009 kaupunginhallitukselle apua aluetapaamisten järjestämiseen. Vaikka aluehallintoa ja/tai aluetyöryhmiä ei Helsingissä vielä ole, tämän kevään kuulemiset voitaisiin esimerkiksi järjestää kaupungin ja Helkan yhteistyönä.JAKELU
Kaupunginjohtajat
Kaupunginhallitus
Lautakunnat
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta
Tiedotusvälineille

LIITE
Tiivistelmä/ Palveluverkkotyöryhmän ehdotus yhteistoimintamalliksi 15.10.2009

LISÄTIETOJA

Tuija Tikkanen HELVARY ry:n pj. tuija.tikkanen@vantaa.fi p. 0407435695
www.helvary.blogspot.fi

Palveluverkkotyöryhmän ehdotus yhteistoimintamalliksi 15.10.2009 (Huom! Liite 13) http://palveluverkko.hel.fi/tutustu-aineistoon/palveluverkkoraportin-liitteet-8-13.pdf

Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 – 2012 http://wellsinki.fi/aikuiset/hyvinvointisuunnitelma
HELVARY tukee myös julkilausumaa, jossa vastustetaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästöjä www.adressit.com/palveluverkko2010