maanantai 17. toukokuuta 2010

Vanhemmat vaativat aluekulumisia - Kannanotto

HELVARY ry:n Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen vuosikokouksen 2010 julkilausuma palveluverkkojen supistuksista

Julkaisuvapaa 1.3.2010


ASUKKAITA ON KUULTAVA - PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄN ESITYS YHTEISTOIMINTAMALLIKSI HETI KÄYTTÖÖN!

Helsingin kaupunki käynnisti vuonna 2008 kehittämishankkeen palveluverkon uudistamiseksi hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyönä. Kehitetty poikkihallinnollisen yhteistoimintamalli julkistettiin marraskuussa 2009. Malli perustuu erittäin hyviin kokemuksiin yhteistoimintakokeilusta neljällä pilottialueella.

Palveluverkko 2010 -kehitystyössä ei tätä yhteistoimintamallia hyödynnetty. 18.1.2010 kokouksessaan kaupunginhallitus erityisesti kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen ja virastojen kanssa kuulemaan asukkaiden mielipiteitä palveluverkkojen kehittämisestä. Asukkaita ei kuitenkaan ole kuultu systemaattisesti eikä poikkihallinnollisesti. Lisäksi myös Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 – 2012 edellyttää hallintorajojen ylittävää yhteistoimintaa ja vanhemmuuden ja vanhempien osallisuuden vahvistamista.

*Siksi HELVARY vaatii, että Palveluverkkotyöryhmän ehdotus yhteistoimintamalliksi (ks. liite) otetaan heti käyttöön palveluverkon tarkistuksessa ja kehittämisessä, osana toiminnan ja talouden vuotuista suunnittelua.*

Palveluverkkotyöryhmän malli on asukaslähtöinen ja poikkihallinnollinen. Työryhmä oli opetuslautakunnan johtama, ja siinä oli mukana 13 hallintokuntaa. Alueiden asukkaita on kuultava perusteellisesti, ja asukkaiden tulee saada kehittää omaa aluettaan kokonaisuutena. Lisäksi mallissa kuullaan kaikkia alueen toimijoita, esimerkiksi koulujen ja lastentarhojen opettajia ja vanhempia, kirjastonkäyttäjiä, keskeisiä yhdistyksiä jne.Perusteluinaan HELVARY esittää seuraavaa:

1. ALUEILLA PITÄÄ JÄRJESTÄÄ KUNNOLLISIA KUULEMISTILAISUUKSIA KAIKILLE TOIMIJOILLE

HELVARYn mukaan asukkaita tulee kuulla systemaattisesti. Nyt lausuntoja palveluverkosta on pyydetty vain koulujen johtokunnilta. Muiden hallintokuntien palveluiden käyttäjiä ei ole juuri kuultu.

HELVARYn mielestä sähköinen palautekanava ei yksinään riitä asukkaiden kuulemiseksi. Sähköistä palvelua osaavat tehokkaasti käyttää vain koulutetut ja parempiosaiset. Erityisesti maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien on vaikeaa osallistua keskusteluun ja näin vaikuttaa päätöksentekoon. Alueellinen tasa-arvokaan ei menettelyssä toteudu, koska toisia alueita on pilottihankkeessa kuultu perusteellisesti ja toiset saavat tyytyä palautekanavaan.

HELVARYn mielestä kaupunginhallituksen asettama aikataulu palveluverkon tarkistamiseen ja mahdollisten säästökohteiden huolelliseen valmisteluun on ollut liian tiukka. Palveluverkon kehittämisessä on kyse arvoista: erityisesti lastemme hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Siksi aikaa on saatava lisää.


2. ALUEITA PITÄÄ KEHITTÄÄ KOKONAISUUKSINA, EI HALLINTOKUNNITTAIN

HELVARY esittää, että palveluverkkotyöryhmän yhteistoimintamalli otetaan käyttöön nyt myös niillä alueilla, jotka eivät kuuluneet em. työryhmän pilottialueisiin (pilottialueita olivat Myllypuro, Jakomäki, Konala, Tapanila).

HELVARY edellyttää, että kaupunki noudattaa tekemäänsä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2009-2012. Suunnitelman painopisteenä on ”kehittää hallintokuntien rajat ylittäen peruspalveluja ja varhaista tukea niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy." Lapset ja nuoret kasvavat lähialueilla. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistää olennaisesti se, että palvelut on järjestetty alueen asukkaita kuullen, alueen yhteistoimintana.

Helka ry. tarjosi kannanotossaan 22.12.2009 kaupunginhallitukselle apua aluetapaamisten järjestämiseen. Vaikka aluehallintoa ja/tai aluetyöryhmiä ei Helsingissä vielä ole, tämän kevään kuulemiset voitaisiin esimerkiksi järjestää kaupungin ja Helkan yhteistyönä.JAKELU
Kaupunginjohtajat
Kaupunginhallitus
Lautakunnat
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta
Tiedotusvälineille

LIITE
Tiivistelmä/ Palveluverkkotyöryhmän ehdotus yhteistoimintamalliksi 15.10.2009

LISÄTIETOJA

Tuija Tikkanen HELVARY ry:n pj. tuija.tikkanen@vantaa.fi p. 0407435695
www.helvary.blogspot.fi

Palveluverkkotyöryhmän ehdotus yhteistoimintamalliksi 15.10.2009 (Huom! Liite 13) http://palveluverkko.hel.fi/tutustu-aineistoon/palveluverkkoraportin-liitteet-8-13.pdf

Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 – 2012 http://wellsinki.fi/aikuiset/hyvinvointisuunnitelma
HELVARY tukee myös julkilausumaa, jossa vastustetaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästöjä www.adressit.com/palveluverkko2010

Ei kommentteja: