sunnuntai 25. lokakuuta 2009

HELVARY-tiedote _2009

HYVÄT VANHEMMAT , VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT JA KOULUN AIKUISET!


Tämä on HELVARYn eli Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry:n
HELVARY-tiedote 3/2009. Tiedote sisältää peräti yhdeksän kohtaa:

1) Kilpailun suojelijaksi Tuula Haatainen
2) Kilpailun ilmoittautumisaikaa pidennetty
3) Intoudu kilpailusta - Voittajakouluksi?
4) Opetuskonsultti Verkka HELVARYn kokouksessa
5) Tapaaminen opetuslautakunnan pj. Pia Pakarisen kanssa
6) Vanhempainliiton kysely kouluhyvinvoinnista
7) Toimintakertomukset Vanhempainliittoon
8) Yhteystietojen päivittäminen
9) Blogissa vinkkejä kilpailun aloitukseen ym.. www.helvary.blogspot.com
Liitteenä Lehdistötiedote kilpailusta

Toivomme, että välitätte tiedotetta eteenpäin koulunne vanhempainyhdistyksen jäsenille ja muille aktiivitoimijoille. Kilpailuasiasta tiedottaminen on tärkeää myös johtokunnalle, rehtorille ja opettajille. Kiitos!
---

*** 1. TUULA HAATAINEN KILPAILUN SUOJELIJAKSI
HELVARY järjestää 2009 - 2010 kilpailun, jolla etsitään "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa". Kilpailu kestää koko lukuvuoden, ja palkintojenjako on elokuussa 2010.

Kilpailun suojelijaksi on lupautunut Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Hänen mukaansa lasten ja nuorten myönteisen kasvun keskeinen kulmakivi on koulun hyvä ilmapiiri. "Oppimista tukevan myönteisen ilmapiirin luomisessa kodin ja koulun välinen luottamus ja hyvä yhteistyö ovat ehdottoman tärkeitä. Tämä kilpailu auttaa löytämään ja viemään eteenpäin jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä.”

**** 2. KILPAILUN ILMOITTAUTUMISAIKAA PIDENNETTY
Toiset koulut ovat kertoneet joidenkin opettajien tai rehtoreiden olevan huolestuneita kilpailusta aiheutuvasta mahdollisesta lisätyöstä. Kilpailun tarkoituksena ei kuitenkaan missään tapauksessa ole lisätä opettajien työtä, vaan läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä. Yhteisen keskustelun avulla voidaan selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. Tästä syystä myös Helsingin opettajayhdistys suosittelee kilpailua jäsenilleen (opettajille).

Kilpailuun on ilmoittautunut jo toistakymmentä helsinkiläistä koulua. Tuleehan teidänkin koulunne mukaan? Kilpailun on mahdollista jälki-ilmoittautua tammikuun loppuun 2010 asti.anitta.aksela@edu.hel.fi

*** 3. INTOUDU KILPAILUSTA - VOITTAJAKOULUKSI?
Voittajakoulun tärkein kriteeri on johtokunnan, opettajakunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempien yhteinen tahto laadukkaaseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Lisäksi arvioidaan kehityssuuntaa, innovatiivisuutta ja valmiita malleja, joita voi siirtää muihin kouluihin.

Kilpailuun voi osallistua, vaikka ottaisi esimerkiksi vain yhden ”Yhteenvetoa kodin ja koulun laatutekijöistä” (ks. blogi) kohdista yhteiseen käsittelyyn, siis vain yhden mustan ympyrän . Yhteinen halu muuttaa ko. asiaa ”yhteiseksi hyväksi” riittää. Tavoitteena on siis JOKO aloittaa yhteistyön kehittäminen TAI jatkaa ja parantaa jo laadukasta yhteistyötä. Tavoite riippuu koulusta. (Vinkkejä aloitukseen on blogissa ja HELVARY-tiedotteessa 2/2009.)

*** 4. OPETUSKONSULTTI KIRSI VERKKA HELVARYN KOKOUKSESSA
Helsingin opetusviraston kodin ja koulun yhteistyöstä ja sen kehittämisestä vastaava opetuskonsultti Kirsi Verkka vieraili HELVARYn syyskuun kokouksessa. Keskustelimme kilpailusta, joka on saanut myönteisen vastaanoton myös opetusvirastossa. Lisäksi pohdimme, miten yhdessä voisimme edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Millaista esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksen tulisi olla?

Yhteistyön tuloksena HELVARYn puheenjohtaja sai kutsun päästä kouluttajaksi Helsingin opetusviraston Luokanvalvojasta luokanohjaajaksi –koulutukseen 5.11., jossa yhtenä teemana on kodin ja koulun yhteistyö ja toiminnallinen vanhempainilta (yläkoulussa).

*** 5. OPETUSLAUTAKUNNAN PJ.:N TAPAAMINEN 12.11.
Opetuslautakunnan puheenjohtaja Pia Pakarinen tulee HELVARYn kokoukseen 12.11. Kokoukset ovat aina kaikille avoimia, joten tervetuloa keskustelemaan Helsingin opetustoimen budjetista ja siitä, miten valtionosuuksien muutos tulee vaikuttamaan Helsingissä. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

***6. KYSELY ESIOPETUKSESSA, PERUSOPETUKSESSA JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA OLEVIEN LASTEN VANHEMMILLE
Suomen Vanhempainliitto ja Koulutuksen arviointineuvosto kartoittavat vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimivuudesta. Kysely on auki 5.11.2009 asti. www.suomenvanhempainliitto.fi/kysely
Käy vastaamassa kyselyyn! Välitäthän tätä viestiä eteenpäin koulusi ja asuinalueesi vanhemmille sekä muille tutuille, joilla on esikoulu-, peruskoulu-, lukio- tai ammattioppilaitosikäisiä lapsia.

*** 7. TOIMINTAKERTOMUKSET VANHEMPAINLIITTOON
Muistattehan lähettää yhdistyksenne toimintakertomuksen Vanhempainliittoon. Niistä löytyy muille yhdistyksille upeita toimintamalleja ja vinkkejä. Johanna.artola@suomenvanhempainliitto.fi

***8. YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Muistattehan lähettää yhdistyksen uuden puheenjohtajan nimen ja sähköpostiosoitteen sihteerille anitta.aksela@edu.hel.fi

***9. BLOGISSA VINKKEJÄ KILPAILUN ALOITUKSEEN
HELVARYn blogissa on vinkkejä kilpåailun alioitukseen, Yhteenveto Kodin ja koulun yhteistyön laatutekijöistä jne. www.helvary.blogspot.com


Syysterveisin

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri

--------
HELVARY ry. eli Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille.

Ei kommentteja: