keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Voittajakoulu eli Pohjois-Haagan koulu esittäytyyKatso kuvasarja tästä!


POHJOIS-HAAGAN ALA-ASTEEN KOULU
(1956-1976 Tolarin kansakoulu, 1976-1995 Tolarin
  ala-aste)


Tolarintie 6
00400 Helsinki www.phaa.edu.hel.fi


Luokka-asteet: 1-6, yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokkia
Oppilasmäärä: 314

Henkilöstö: 29

Toiminta-ajatus: Ilo oppia!
Tavoitteenamme on ohjata lasta oppimaan perustiedot ja –taidot ja aut-taa häntä kasvamaan itsetunnoltaan vahvaksi, kokonaisuuksia ymmär-täväksi, suvaitsevaksi ja hyvin käyttäytyväksi.

Työssämme tärkeitä asioita ovat:
• kouluyhteisön kokonaisvastuu kaikista oppilaista
• hyvä ja rakentava yhteistyö kotien kanssa

Kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja:

Aktiivinen tiedottaminen koulun toiminnasta, vuorovaikutus positiivisessa hengessä.
Vuosittain toistuvia tapahtumia, kuten Kaamoshipat ja Helmimarkkinat.
Luennot vanhemmille
Kouluruokamaistiaiset


Koulu perustettiin vastavalmistuneeseen Pohjois-Haagan lähiöön 1956. Koulu palvelee lähikou-luna Pohjois-Haagan ja Lassilan alueen perheitä.

Koulu tekee monipuolista ja suunnitelmallista esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kaikkien alueen neljän päiväkodin kanssa (Ella, Kanerva, Lassi ja Niitty). Pohjois-Haagan ala-asteen vastaanot-tava yläkoulu on Pohjois-Haagan yhteiskoulu. Koulu on pystynyt tarjoamaan perusopetuslain mukaista iltapäiväkerhotoimintaa kolmessa eri iltapäiväkerhossa kaikille halukkaille alkuopetuk-sen oppilaille.

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu on mukana kiusaamista vastustavassa KiVa –koulu ohjel-massa.

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu on ainoa helsinkiläinen pilottikoulu Suomen vanhempainliiton Varsi-monikulttuurisuusprojektissa (Vanhemmat kulttuurien sillanrakentajina).

Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Ei kommentteja: