keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Miksi Pohjois-Haagan ala-asteen koulu voitti kilpailun?

Raadin perusteluja «Laadukasta kodin ja koulun välistä yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa » -kilpailun voittajakoulusta eli Pohjois-Haagan ala-asteen koulusta : (Lainaukset koulun kilpailun arviointiraportista.)

- Koulu keskittyy raadin mielestä ...kodin ja koulun yhteistyössä ydintoimintaan : oppimisen tukemiseen ja lasten hyvinvointiin: ”On tärkeää, että oppilaat kokevat vanhempien ja opettajien olevan samalla puolella pitämässä heistä huolta ja yhdessä tukemassa oppimista.”

- Yhteinen tahtotila tehdä yhteistyötä näkyy raportissa. Opetushallituksen laatuaineisto (ks. Kilpailun pohjana olevat asiakirjat) käyty monipuolisesti läpi kaikilla tasoilla, oppilaskunnassa, opettajainkokouksessa, vanhempainyhdistyksessä ja johtokunnassa. Kriteerejä on käsitelty myös tiedotteissa ja vanhempainilloissa. Erityisesti raati huomioi sen että « kodin ja koulun yhteistyön rakenteet ja käytänteet ovat sekä selkeät -- ja verraten yhdenmukaiset ja kaikkien osapuolien tiedossa. » Lisäksi laatukriteerien käsittely oli systemaattista ja johti toimintaan: koulun arviointiin ja kehittämiseen.

- Kilpailua varten koulu ideoi läksykampanjan, jossa tarkoituksena oli ”kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä läksyjen osalta eli yhteistyötä arjessa”. Kampanja jatkui prosessina koko lukuvuoden. Läksykampanja on perusteellisesti toteutettu, erinomaisesti dokumentoitu, konkreettinen yhteistyömuoto, jossa kaikki osapuolet tähtäsivät oppimisen tukemiseen ja lasten hyvinvointiin. Arviointiraportti sisältää myös kotiin menneet tiedotteet, jotka on tehty pedagogisesti, vanhempia ja lapsia opastaen. Läksykampanja oli raadin mielestä hieno oivallus saada toisaalta oppilas muistamaan Suomen Perusopetuslain 35 § toteutumaan (oppilaan velvollisuus on suorittaa koulutehtävät) ja toisaalta auttaa vanhempia hahmottamaan, miten omaa lasta voi auttaa läksyissä (mm. järjestämällä riittävästi aikaa, antamalla esimerkkejä, miten leri läksyjä tehdään).

- Kilpailussa etsittiin valmiita malleja ja ideoita: Läksytempaus on konkreettinen malli, jonka voi siirtää sellaisenaan muihin kouluihin. Lisäksi koululla on muitakin muihin kouluihin sopivia malleja, kuten kouluruokamaistiaiset vanhempainyhdistyksen vuosikokouspäivänä (hyvä tapa saada ihmisiä mukaan), vanhempainyhdistyksen infopaketti elokuussa vanhemmille, perinteiseen vanhempainyhdistyksen rahankeruupäivään (Helmimarkkinat) on tuotu globaali näkökulma: jokainen luokka antaa Helmimarkkinoiden tuotostaan 10% tai enintään 40 euroa koulun kummioppilaan srilankalaisen Dusanthin tukemiseen.

- Erityiskehuja raadilta koululle tulee selkeästä raportoinnista.

Kilpailuraati
- Erityisasiantuntija Tuija Metso (Suomen Vanhempainliitto)
- Johtokunnan jäsen Outi Suortti (Suomen Vanhempainliitto)
- Erityissuunnittelija Päivi Kuusela (Klaari, nuorten ehkäisevä päihdetyö Helsingissä)
- Opettaja Päivi Seiskari (Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY)
- Johtokunnan jäsen Merja Suominen (HELVARY)
- Raadin sihteerinä toimi FM, lehtori Tuija Tikkanen, HELVARYn pj.

Ei kommentteja: