maanantai 4. lokakuuta 2010

HELVARY-tiedote 4/2010

HEI KAIKKI VANHEMMAT JA
VANHEMPAINTOIMINNASTA KIINNOSTUNEET!

Tiedotteemme välityksellä haluamme antaa teille ideoita ja intoa kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan kehittämiseen! Esittelemme tiedotteissa käytäntöjä, joitaa jokainen koulu voi helposti kopioida! Annamme samalla tiedotuskanavamme kaikkien vanhempainyhdistysten käyttöön kertomaan ideoita muille jaettavaksi, tavoitteella "Jaettu hyvä käytäntö on parempi kuin pussillinen uusia..."

Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten tiedote 4/2010.

1. Hyvä käytäntö kopioitavaksi: Valoa kaikille -heijastinkampanja.
2. Onnittelut! Pohjois-Haaga voitti "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä" - kilpailun.
3. Opetusvirastotapaamisen antia 6.9.
4. Opetuslautakunnan puheenjohtaja Pia Pakarinen kanssamme 23.9.
5. Vanhempain Sanomissa jälleen mielenkiintoisia artikkeleita.
6. Kodin ja koulun yhteistyön laatu -koulutustilaisuus 21.10. - ilmoittaudu sinäkin!
7. Mukaan Opi ja kasva -messuille Wanhaan Satamaan 10.11.
8. Hyviä käytäntöjä ja malleja kilpailukouluilta 10.11. iltatilaisuudessa.

* Välitättehän tiedotetta eteenpäin muillekin vanhemmille yhdistyksissänne. *

********
1. VALOA KAIKILLE -HEIJASTINKAMPANJA!

Pyöriikö taskussasi...
ylimääräinen heijastin? Löytyykö keittiön laatikosta viisi lisää?
TUO NE KOULULLE!
Käpylän liikennetyöryhmä haastaa kaikki helsinkiläiset koulut ottamaan vastaan vanhempien lahjoittamia heijastimia ja jakamaan ne oppilaille.
PIDETÄÄN LAPSET NÄKYVINÄ!
Musta jää ja pimeät aamut lähestyvät. Jokaisella koululaisella on hyvä olla oma heijastin, vaikka kaksi!

Näin se toimii: Lapset tuovat ylimääräisiä heijastimia kotoa opettajalle, joka kerää niitä viikon ajan koulun yhteiseen koriin. Sen jälkeen ne jaetaan uudestaan - yksi jokaiselle!
Samalla puhutaan heijastimen käytön tärkeydestä. Jos luokkahuoneen saa pimennettyä, voi heijastimen tehojen kokeilu olla erittäin valaiseva esimerkki!

********
2. POHJOIS-HAAGAN ALA-ASTEEN KOULU VOITTI HELVARYN KILPAILUN

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu on voittanut HELVARY:n kilpailun, jolla etsittiin "Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa".

Kilpailun palkinnonjakotilaisuus järjestettiin 24.8., kilpailun suojelija Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Voittajakoulu sai kiertopalkinnon ja kunniakirjan.

Kilpailu kesti koko lukuvuoden 2009 – 2010. Kilpailun tavoitteena oli innostaa koulua ja vanhempia tekemään laadukasta yhteistyötä. Kilpailussa etsittiin myös toimivia yhteistyöideoita ja -malleja, joita toiset koulut voisivat hyödyntää. Kilpailuun oli ilmoittaunut 14 kovatasoista koulua.

Raadin mukaan Pohjois-Haagan läksytempaus on konkreettinen malli, jonka voi siirtää sellaisenaan muihin kouluihin. Lisäksi koululla on muitakin hyviä käytäntöjä, kuten kouluruokamaistiaiset vanhempainyhdistyksen vuosikokouspäivänä (hyvä tapa saada ihmisiä mukaan), vanhempainyhdistyksen infopaketti elokuussa vanhemmille, perinteiseen vanhempainyhdistyksen rahankeruupäivään (Helmimarkkinat) on tuotu globaali näkökulma: jokainen luokka antaa Helmimarkkinoiden tuotostaan 10% tai enintään 40 euroa koulun kummioppilaan srilankalaisen Dusanthin tukemiseen.

Kilpailussa tunnistettuja muidenkin koulujen hyviä käytäntöjä jaetaan jatkossa HELVARY:n sivuilla ja blogissa. Pohjois-Haaga esittäytyy blogissa. www.helvary.blogspot.com


******

3. OPETUSVIRASTOTAPAAMISEN ANTIA 6.9.
Perinteinen opetusvirastotapaaminen oli 6.9., jossa keskusteluaiheina opetusviraston johdon kanssa olivat muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi selvitykset tilavuokrista.

Kouluilla on jatkossa mahdollisuus myöntää tiloja iltapäiväkäyttöön klo 17 asti ilmaiseksi - huomioikaa ja hyödyntäkää! Asiasta löytyy tarkempaa tietoa linkin kautta (23.3.2010 opetuslautakunnan päätös), rehtorien ollen asiasta päätösvaltaisia paikallisesti:

http://www.hel.fi/static/public/hela/OPETUSLAUTAKUNTA/Suomi/Esitys/2010/Opev_2010-03-23_OLK_03_El/EE2368E6-A381-47AF-A129-0796A800AB26/Koulu-_ja_oppilaitostilojen_maksuton_kaytto_112011.pdf

Helsingin ja Vantaan mahdollisen yhdistymisen etuja ja haittoja arvioineet teemaryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi, ja niiden raportit on julkaistu Helsingin seudun kuntien portaalissa osoitteessa www.helsinginseutu.fi sekä
http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/helsingin+seutu/uutishuone/helsinki_vantaa_selvityksen+teemaryhmien+raportit

Raportti on mielenkiintoista luettavaa, mm.suorana lainauksena seuraavaa: "Perusopetuksessa opetuksen resurssit nostettaisiin lähes Helsingin nykyiselle tasolle. Arvioitu lisäresurssitarve olisi enimmillään 10 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä lisäkustannus olisi mahdollista rahoittaa saattamalla Helsingin perusopetuksen tilamitoitus lähemmäksi Vantaan nykyistä mitoitusta ja kasvattamalla koulujen keskikokoa. Nuorisopalveluissa järjestöjen ja nuorten vapaiden ryhmien avustaminen ja tukeminen saatettaisiin Vantaalla Helsingin nykyiselle tasolle, mikä lisäisi kustannuksia 0,15 miljoonaa euroa vuodessa. Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa tavoitteen on, että toiminta rahoitetaan valtionosuuden yksikköhinnalla. Se edellyttää Helsingissä sijaitsevien lukioiden (ml. yksityiset lukiot) palveluverkon tarkistamista ja ammatillisen koulutuksen palvelutarjonnan alueellista tarkastelua."

Tilavuokrien hinnoitteluperiaatteet sekä erityisesti Tilakeskuksen tuottovaatimus 3 % herättivät paljon keskusteltua.. Erittäin positiivisena nähtiin virastojen välinen yhteistyö tilajärjestelyissä sekä erityisesti home/kosteusvaurioisten tilojen laajennetut moniammatilliset siantuntija/analysointityöryhmät.

*********
4. OPETUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA PIA PAKARINEN KANSSAMME 23.9.
Keskustelimme Pia Pakarisen kanssa mm. budjetista, Tilakeskuksen roolista ja vuokrien määräytymisestä, Helsinki-Vantaa selvityksestä, kouluverkosta ja aloituspaikkojen vähyydestä ammatillisella puolella. Yritämme yhdessä vaikuttaa näihin tärkeisiin asioihin. Yhteisenä ideana nousi mm. ammatilliseen koulutukseen erityisesti perehtynyt opo (ns. ammattiopo), joka kiertäisi eri kouluissa. Kehitellään ideoita eteenpäin!

*****
5. VANHEMPAIN SANOMIA VOI TAAS TILATA
Vanhempien Sanomat 2/10 on ilmestynyt, aiheina mm. "Kasvatustyö on yhteinen" ja "Aggressio voimavarana"! Lehti on saapunut postitse liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajille, ja vanhempainyhdistykset voivat tilata Vanhempainliitosta lisää lehtiä esimerkiksi vanhempainilloissa jaettavaksi:
www.vanhempainliitto.fi

*****
6. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN LAATU
Koulutustilaisuus peruskoulujen rehtoreille, johtokuntien ja vanhempaintoimikuntien edustajille Opetusviraston, HELVARYn ja Suomen Vanhempainliiton yhteistyönä järjestään aiheena kodin ja koulun yhteistyön laatu.

Koulutuksen aikana tutustutaan opetusministeriön laatimiin kodin ja koulun yhteistyön laatukriteereihin ja kuullaan kouluissa toteutetuista hyvistä käytänteistä ja hankkeista. Tavoitteena on myös keskustella oman koulun kodin ja koulun yhteistyön rakenteista ja toimintamalleista ja löytää uutta intoa ja ideoita yhteistyöhön.

Torstaina 21.10.2010 klo 16–18, opetusviraston juhlasali, Kaikukatu 2 C.
Ilmoittautumiset perjantaihin 8.10.2010 mennessä sähköpostilla leila.lehto@hel.fi , Leila Lehto, erityissuunnittelija/perusopetuslinja. Blogissamme koulutuksen ohjelma ja kutsu www.helvary.blogspot.com*****
7. OPI JA KASVA -MESSUT
Pääkaupunkiseudun tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto (PKS-KELPO) sekä oppilashuollon kehittämisverkosto järjestävät Opi ja kasva -messut 10.11.2010 Wanhassa Satamassa Helsingissä klo 11–18 teemalla "Yhteinen asiantuntijuus oppimisen ja kasvun tukena". Messuilla esitellään mm. kehittämishankkeissa kehitettyä osaamista, toimintatapoja ja -käytänteitä. Lisäksi messuilla on luentoja sekä tietoiskuja ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Myös HELVARY on mukana tilaisuudessa.

*****

8. HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ KILPAILUKOULUILTA 10.11. klo 18.00
Tervetuloa kuulemaan Helvaryn kilpailun voittajakoulun ideoita kodin ja koulun yhteistyöstä. Myös kaikki muut kilpailukoulujen edustajat ovat tervetulleita kertomaan oman koulun hyvistä käytännöistä.

Tervetuloa Kaisaniemen ala-asteen koululle 10.11. klo 18.00. Tarjolla myös hyvää suolaista ja makeaa. LISÄTITOJA MYÖHEMMIN!


******
Jaetaan jatkossakin kaikkia hyviä käytäntöjä ja jaetaan muutakin tietoa!

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri
www.helvary.blogspot.fi

--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän
viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille
kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita
viesti siitä (replynä) sihteerille.

Ei kommentteja: