torstai 25. syyskuuta 2014

HELVARY-tiedote 4/2014

HELVARY-tiedote 4/2014

HELVARY toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää syksyn alkua! Lähetättehän tiedotteen eteenpäin oman koulun vanhemmille, opettajille ja muihin verkostoihinne.

Tässä tiedotteessa on paljon mielenkiintoisia asioita:
  • Tähtikoulu 2015 -kilpailu. Mahtava palkinto!
  • Opetusvirastotapaaminen 8.9.2014
  • VALOSA-kysely lasten osallistamisesta
  • OK-opintokeskuksen maksuttomia kursseja
  • Kouluille päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin
  • Verohallinto on julkaissut verotusohjeen yleishyödyllisille yhteisöille.
  • 101 ideaa vanhempaintoimintaan

1. TÄHTIKOULU 2015 – PARASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA LUKUVUONNA 2014 – 2015


TÄHTIKOULU 2015 -kilpailussa etsitään hyviä käytäntöjä kodin ja koulun yhteistyöhön. Tavoittena on myös saada aikaan keskustelua kodeissa, kouluissa ja vanhempainyhdistyksissa: millaista on laadukas kodin ja koulun yhteistyö? Kilpailu on avoin kaikille perusopetuksen kouluille, lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla. Kilpailu julistetaan Kodin ja Koulun päivänä 26.9.2014. Voittaja julistetaan 18.3.2015. Kilpailun pääpalkintona on  1 500 euroa
Hakemuksen saa toteuttaa videona, äänitteenä, tekstinä tai muulla sellaisella tavalla, jonka voi ladata sähköisesti hakemusosoitteeseen. Tärkeää on kuitenkin, että hakemuksen tekemiseen osallistuvat lapset, vanhemmat ja opettajat yhdessä. Kilpailuun osallistuvilta odotetaan myös suunnitelmaa siitä, miten palkinto käytettäisiin yhteisöllisesti lasten, koulun aikuisten ja vanhempien iloksi.

Kouluyhteisö kuuluu kaikille ja kaikki kuuluvat kouluyhteisöön! Nyt ideoimaan, miten oma koulu on paras!

Lue HELVARYn blogista tai liitteistä kilpailun säännöt ja mediatiedote.


2. OPETUSVIRASTOTAPAAMISESSA VANHEMPIEN ÄÄNI KUULUVIIN!

HELVARYn johtokunta tapasi opetusviraston johdon maanantaina 8.9.2014. Tärkeimpänä keskustelun aiheena oli vanhempien tunteita kuumentaneet koulusäästöt, koulujen lakkauttamiset ja hallinnolliset yhdistämiset sekä erityisesti kouluverkkotarkastelun prosessi. Lisäksi keskusteltiin mm. koulujen iltakäyttöohjeista.

HELVARY toi laajasti esille vanhempien antaman palautteen tämän vuoden kouluverkkotarkastelusta. Tapaamisessa kerroimme vanhempien kokevan, että heitä ei todella kuulla kouluverkkotarkastelussa: kutsu viralliseen kuulemistilaisuuteen tulee liian myöhään ja aikaa reagoida tai keskustella muiden vanhempien ja koulun edustajien kanssa ei ole ollut tarpeeksi. Vanhemmat kaipaavat kuulemistilaisuuksiin myös dialogia eri tahojen kanssa sekä pidempää kestoa, jotta myös vapaaseen keskusteluun olisi aikaa. Monet ovatkin kokeneet, että kuulemistilaisuudet ovat nykyisellään vain muodollisuuksia, eikä todellista vaikuttamismahdollisuutta ole ollut. Vanhemmat ovat moittineet myös kouluverkkotarkastelun puutteellisia lähtötietoja sekä hitautta tietopyyntöihin vastaamisessa.

HELVARY esitti selkeän toiveen, että vanhemmat voisivat olla mukana vaikuttamassa alueellisissa kouluverkkotarkasteluissa jo nykyistä varhaisemmassa vaiheessa prosessia. HELVARY tiedusteli, mihin toimiin opetusvirastossa on ryhdytty kouluverkkotarkastelun prosessin kehittämiseksi ja tarjosi yhteistyömahdollisuutta. HELVARY ehdotti opetusviraston nettisivuille alueellisia kouluverkkotarkastelusivustoa, jonne kerättäisiin faktoja, lähtötietoja, ja siellä olisi myös mahdollista osallistua keskusteluun. Opetusvirastosta kerrottiin, että prosessia ollaan kehittämässä. Hyvä niin - ja toivottavasti HELVARYa huoltajien edustajana kuullaan jo tämän prosessin alkuvaiheista lähtien.

Lisäksi kahdelta alueelta tuli palautetta, että koulu tai opetusvirasto olisi pyrkinyt estämään vanhempia kokoontumasta omassa koulussa. Tässä on opetusviraston mukaan kyse väärinymmärryksestä. Vanhemmat saavat kokoontua aina koulussa ns. oman toiminnan iltana, joita kullakin koululla pitäisi olla yksi ilta viikossa.Opetusviraston johto korosti, että vanhempainyhdistystoiminta on koulun omaa toimintaa! Siksi siitä ei tarvitse koulun oman toiminnan iltana maksaa.

Muina iltoina tilanne on monimutkaisempi: periaatteessa toiminta on ilmaista, mutta koulujen iltakäyttäjät ovat usein varanneet kaikki illat, joten muina kuin oman toiminnan iltoina järjestettävät tilaisuudet pitää sopia rehtorin kanssa hyvissä ajoin, mieluiten jo lukukauden alussa. Jos koululla ei ole iltavalvojaa, tilanne mutkistuu, koska iltavalvojan palkkaaminen maksaa. On lisäksi huomattava, että koulut eivät vakuuta iltakäyttäjiä tai koulurakennuksia.  Huom! Muut iltakäyttäjät varaavat tilat varausjärjestelmän kautta ja myös maksavat tiloista.


3. VALOSA-KYSELY LASTEN OSALLISTAMISESTA

Vanhempainliitto kartoittaa parhaillaan lasten osallisuutta kotona, koulussa ja kunnissa ja toivoo palautetta aiheesta vanhempainyhdistyksiltä. VALOSA-hankkeen (Vanhemmat 7-13 –vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä) kyselyyn voi vastata vuoden 2014 loppuun menessä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/D59CAAF68BCB872B.par

Kyselyssä kartoitetaan erityisesti oppilaskuntien ja vanhempaintoimijoiden välistä yhteistyötä sekä erityistä tukea saavien lasten vanhempien osallisuutta vanhempaintoiminnassa toiminnan kehittämisen tueksi.


4. OK-OPINTOKESKUKSEN MAKSUTTOMIA KURSSEJA

OK-opintokeskuksen syksyn koulutuskalenteri löytyy verkko-osoitteesta http://www.ok-opintokeskus.fi/ok-opintokeskus-kouluttaa ja syksyn järjestökoulutukset ovat maksuttomia.


5. KOULUILLE PÄIVITETYT OHJEET MARKKINOINTIIN JA SPONSOROINTIIN

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Tiiviissä muistiossa on kaikille vanhemmille ja vanhempainyhdistystoimijoille hyödyllistä asiaa mm. koskien kouluvalokuvauksia sekä varojen keruuta yhteiseen käyttöön kuten leirikouluihin tai opintoretkiin.

Luokkaretkirahoja saa taas kerätä. Opetushallitus on antanut uudet ohjeet kouluille. Tässä tärkeä kohta:  "Varojen käytön periaatteet on kuitenkin hyvä selkiyttää heti alussa koulun kanssa neuvotellen, sillä valmistautuminen esimerkiksi leirikouluhankkeisiin saattaa kestää useamman vuoden. Huoltajien varojen keruu voi tapahtua myös yhteistyössä koulun kanssa, jolloin huoltajat ja koulu yhdessä päättävät varojen keruun ja käytön periaatteista. Molemmissa tapauksissa koulu kuitenkin viime kädessä vastaa siitä, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan."6. VEROHALLINNOLTA OHJEET VANHEMPAINYHDISTYSTEN VARAINKERUUSEEN

Verohallinto on päivittänyt ohjeen, jossa käsitellään yhteisöjen yleishyödyllisyyden ja tulojen veronalaisuuden arviointia tuloverotuksessa. Ohjeeseen on lisätty käytännön esimerkkejä sekä yhdistetty aikaisemmin julkaistu ohje ”Esimerkkitilanteita yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta”.

Vanhempainyhdistykset tekevät varainhankintaa myymällä esimerkiksi wc- ja talouspapereita, pesuaineita ja keksejä. Tällainen myyntitoiminta on lähtökohtaisesti liiketoimintaa ja siten veronalaista tuloa, mikäli tuotteiden myynti tapahtuu rajoittamattomalle tai laajalle asiakaskunnalle. Hyödykemyynti voi olla vanhempainyhdistyksen verovapaata varainhankintaa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
• Myyntitoiminta on satunnaista
• Myyntitoiminta tapahtuu talkootyönä ilman vakituista myyntipistettä
• Myynti kohdistuu jäsenistöön ja sen lähipiiriin
• Toiminta on suhteellisen pientä sekä
• Tuotteiden myyntihinnat ovat myös korkeampia kuin vastaavat tuotteet marketista ostettuna. 

Tällöin tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus.


7. 101 IDEAA VANHEMPAINTOIMINTAAN!

Käy kurkistamassa uusia ideoita toimintaan! Hauskaa luettavaa! Jaa eteenpäin


Mukavaa syksyä kaikille! Muistakaa päivittää jäsentietonne HELVARYlle!

Anitta Aksela
sihteeri
HELVARY ry 

Ps. Olethan käynyt jo tykkäämässä Facebook-sivuistamme?

Ei kommentteja: